Nagrody i wyróżnienia

W dniach 6-8 kwietnia 2015 roku, podczas swojej trzeciej podróży do Stanów Zjednoczonych, Jego Świątobliwość Karmapa odbył trzydniową wizytę na Uniwersytecie Yale jako Chubb Fellow – to największy tytuł honorowy przyznawany przez tę uczelnię zapraszanym wykładowcom.

Czytaj więcej...

doctorate

24 marca 2015 roku Uniwersytet Redlands przyznał Jego Świątobliwości Siedemnastemu Karmapie Ogjenowi Trinle Dordże wysoki stopień naukowy: honorowy doktorat nauk humanistycznych.

Podczas uroczystej ceremonii Uniwersytet przekazał na ręce Jego Świątobliwości oficjalne oświadczenie. Laudację odczytała profesor Karen Derris, która dwukrotnie przywiozła swoich studentów do Dharamsali na sesje wykładów Siedemnastego Karmapy. Zaowocowały one między innymi publikacją książki „Szlachetność serca, czyli jak zmieniać świat, zaczynając od siebie.”

Czytaj więcej...

W 2009 roku Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa otrzymał nagrodę „India Splendor” za pracę na rzecz światowego pokoju. „India Splendor” jest indyjską fundacją, która nagradza ludzi kultury oraz osoby wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Przyznanie tej nagrody Siedemnastemu Karmapie – uchodźcy z Tybetu – było nie tylko wyrazem uznania dla jego wkładu w tworzenie pokojowego społeczeństwa, ale też rezultatem głębokiego zaangażowania Jego Świątobliwości w problemy Indii, jego drugiej ojczyzny.

Nagrodę wręczył Karmapie Dr B.K. Modi, indyjski przemysłowiec, prezes MGlobal Trust a w ceremonii w Dharamsali uczestniczył Jego Świątobliwość Dalajlama. We wcześniejszych latach nagrodę tę otrzymali m.in. Śri, Śri Ravi Szankar, obrońca praw człowieka Zerbanoo Gifford, kompozytor Zubin Mehta i pisarz Vikram Czandra.

W 2008 roku Jego Świątobliwość Karmapa został uhonorowany Międzywyznaniową Nagrodą „James Parks Morton”, która „wyróżnia osoby lub organizacje będące przykładem niezwykłego zaangażowania w promocję ludzkiego rozwoju i pokoju.” Do grona wcześniejszych odbiorców tej nagrody należą Arcybiskup Desmond Tutu, Carl Sagan i prezydent Bill Clinton.

Podczas pierwszej wizyty Jego Świątobliwości Karmapy w Nowym Jorku w roku 2008, burmistrz miasta, Michael R. Bloomberg, oficjalnie ustanowił tydzień jego wizyty – 15-21 maja 2008 roku – „Tygodniem Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy”.

Szesnasty Karmapa swoją pierwszą podróż na Zachód również rozpoczął od odwiedzin Nowego Jorku, gdzie powitał go ówczesny burmistrz, Edward Koch. Siedemnasty Karmapa, podczas tego pamiętnego tygodnia, udzielił również swych pierwszych nauk na Zachodzie dokładnie w tym samym miejscu, w którym Szesnasty Karmapa wykonał pierwszą na Zachodzie ceremonię Czarnej Korony. 

Rok po tym jak czternastoletni Karmapa uciekł z Tybetu w poszukiwaniu wykształcenia religijnego niezbędnego do pełnienia roli ważnego buddyjskiego przywódcy religijnego magazyn Time wyróżnił go tytułem „Azjatyckiego Bohatera Roku”.