WYDARZENIA

OFICJALNE INFORMACJE RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ


Tradycja szangpa kagju należy do „ośmiu wielkich linii praktyki” (sGrub brgyud shing rta brgyad), które przywędrowały do Tybetu z Indii. Słowo „kagju” (bKa' brgyud) oznacza dosłownie „ustny przekaz”, podczas gdy „szangpa” (Shangs pa) odnosi się do siedziby założyciela linii, Khjungpo Naldziora (978?-1079?) w dolinie Szang, w środkowym Tybecie (na północ od Sigatse). 

Czytaj więcej...

20141229 FilipWolak-MonD1AMKarmapa-9601 s

29 grudnia 2014 r., Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


Sutra trzech zbiorów

Podczas pierwszej sesji pierwszego dnia Mynlamu w Bodhgai Jego Świątobliwość udzielił zwięzłego wyjaśnienia do modlitwy, którą recytuje się w trzynastej części dwudziestu „gałęzi Mynlamu” – wyznaniu szkodliwych czynów. Głównym celem tej praktyki jest oczyszczenie naruszeń ślubowań, zwłaszcza zobowiązań bodhisattwy.

Czytaj więcej...

20141220 N58A4281ok s

21 grudnia 2014, Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


32. Mynlam dedykowany jest pamięci dzieła dwóch wielkich nauczycieli linii karma kagju: Kalu Rinpoczego (1905-1989) oraz Bokara Rinpoczego (1940-2004). Obaj należeli do tradycji szangpa.

„Pragnęliśmy upamiętnić Kjabdzie Kalu i Kjabdzie Bokara Rinpoczów, a że interesowali się przede wszystkim praktyką i medytacją – wyjaśnia Jego Świątobliwość – uznaliśmy, że najstosowniejszą ofiarą będzie dar Dharmy. Udzielenie abhiszek Cik Szie Kyn Dryl służyć ma zatem uczczeniu rocznic odejścia tych mistrzów, będąc jednocześnie ofiarowaniem im praktyki i medytacji”.

Czytaj więcej...

1

20-25 grudnia 2014, Bodhagaja, pawilon Mynlamu


Siedemnasty Gjalłang Karmapa udziela abhiszek dwudziestu czterech łagodnych bóstw ze zbioru „Znajomość jednego wyzwala wszystkie” (Czik Szie Kyn Dryl), ułożonego przez Dziewiątego Karmapę Łangciuka Dordże (1556-1603). Choć przekazywał dotąd bardzo wiele różnych abhiszek, po raz pierwszy w tym życiu będzie to cały zbiór. Uroczystości zaplanowane na 20-25 grudnia dedykowane są pamięci zmarłego ćwierć wieku temu Pierwszego Kalu Rinpoczego oraz Drugiego Bokara Rinpoczego, który odszedł przed dziesięciu laty.

Czytaj więcej...

20141221  BBB6293 s

20 grudnia 2014 r., pawilon Mynlamu, Bodhgaja


Tego poranka w pięknie udekorowanym pawilonie Mynlamu odbyło się wydarzenie, które – jak powiedział później Karmapa – „będzie wspominać wiele przyszłych pokoleń”.

Czytaj więcej...

adarsza1

14 grudnia 2014, klasztor Tergar, Bodhgaja


Podczas zimowych debat Jego Świątobliwość zaprezentował mnichom i mniszkom nową wyszukiwarkę elektronicznej wersji Dziang Kangjuru, słów Buddy. „Adarsza” to dosłownie zwierciadło, ponieważ teksty pojawiają się na ekranie komputera niczym odbicie w lustrze.

Czytaj więcej...

20141219 N58A3814ok s19 grudnia 2014, klasztor Tergar, Bodhgaja


Co roku, przed rozpoczęciem Mynlamu Kagju w Bodhgai Jego Świątobliwość Karmapa organizuje wielki sprawdzian dla wszystkich uczestniczących w nim mnichów i mniszek. Osobiście go nadzoruje i przykłada szczególną wagę do tego, aby wszyscy odziani w szaty Dharmy członkowie społeczności kagju godnie reprezentowali Sanghę Buddhy. Ponieważ w pawilonie Mynlamu trwały już przygotowania do abhiszek, tegoroczny egzamin odbył się w świątyni Tergaru. Wszyscy w świeżo wypranych i wyprasowanych szatach zasiedli na trawnikach przed wejściem do świątyni a następnie reprezentanci poszczególnych klasztorów kolejno wchodzili do środka, by przejść wszystkie przygotowane przez Karmapę testy.

Czytaj więcej...

18 grudnia 2014, klasztor Tergar, Bodhgaja


Przybycie Jego Świątobliwości Sakja Trizina do klasztoru Tergar miało wymiar historyczny odnowienia więzi z linią Karmapy. Poprzedni, Szesnasty Karmapa Rikpi Dordże nauczał młodego dziedzica szkoły sakja – o czym ten pisał potem z wdzięcznością – po ich ucieczce do Indii.

Czytaj więcej...