WYDARZENIA

OFICJALNE INFORMACJE RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ


20 grudnia 2015 r., Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


20 grudnia ruszył trzeci doroczny obóz Mynlamu Kagju z pomocą lekarską dla zwierząt. Będzie on działał w Pawilonie Mynlamu Kagju do 30 grudnia 2015.

Z inicjatywy zapoczątkowanej przez Foundation Brigitte Bardot oraz Kagyupa International Monlam Trust trzeci rok z rzędu wiele znajomych twarzy powróciło, by pomagać zwierzętom i mieszkańcom Bodhgai.

Czytaj więcej...

LogoNobackground-1Jego Świątobliwość Karmapa ma uczniów, przyjaciół i zwolenników na całym świecie. Z wieloma spotyka się podczas nauk udzielanych w Indiach i za granicą, ale nadal pozostaje duża grupa uczniów, od których dzieli go spora odległość.

Aby zmniejszyć ten dystans i dotrzeć do nowych osób, Jego Świątobliwość i osoby z Jego otoczenia korzystają z nowoczesnych technologii, takich jak transmisje internetowe, portale społecznościowe oraz oficjalna strona internetowa, na której ukazują się wiadomości i zdjęcia dotyczące programu i nauczania Karmapy.

Czytaj więcej...

19 listopada 2015 r, Tong-len Charitable Trust, Sarah, Dharamsala, India


W piękny lecz nieco rześki jesienny dzień Siedemnasty Karmapa, w odpowiedzi na zaproszenie Organizacji charytatywnej Tong-len, przybył jako honorowy gość na obchody 11-tego Dnia Dziękczynienia połączone z inauguracją nowego budynku do siedziby tej organizacji usytuowanej na skraju zalesionej doliny poniżej Dharamsali. Głównym celem organizacji o znamiennej nazwie Tong-len ("tong"oznacza "dawać innym", a "len" empatyczne życzenie, by usunąć ich cierpienia) jest zapewnienie dzieciom z pobliskich slumsów Charan opieki medycznej i edukacji. Organizację utworzył w 2004 r Lobsang Jamyang – tybetański mnich, który poczuł szczególną sympatię dla dzieci zamieszkujących okoliczne slumsy, które w dowód przywiązania nazwały go Guruji. Początkowo pomagał on dziesiątce dzieci, a obecnie ich liczba wzrosła do 250.

Czytaj więcej...

15 listopada 2015r., Instytut Norbulingka, Dharmshala, Indie


Aby stać się godnym do naśladowania przykładem dla innych, mnisi i mniszki przez 3 dni dyskutowali na projektami na rzecz środowiska naturalnego, które następnie miałyby być wdrażane przez kolejne 5 lat.  Następnie oddawali swoje głosy na, ich zdaniem, najważniejsze z nich, a wyniki głosowania zostały zliczone. Ostatniego dnia Jego Świątobliwość otrzymał raporty dotyczące czterech szerokich zagadnień związanych z tymi projektami: implementacji, komunikacji, koordynacji oraz struktury organizacyjnej.

Czytaj więcej...

khorjug314 listopada 2015 r., Norbulingka Institute, Dharamshala


Drugiego dnia konferencji delegaci kontynuowali dyskusje w Instytucie Norbulingka. Usytułowany niedaleko klasztoru Gjuto, Istytut jest oazą zieleni przeplataną kamiennymi ścieżkami i małymi strumieniami. Pod drodze do przestronnej świątyni, w której odbywała się konferencja, uczestnicy mijali wielkie jak drzewa gałęzie gwiazd betlejemskich, których czerwone kwiaty pochylały się nad małym stawem zamieszkiwanym przez złote ryby. Nieopodal zaś obracały się wodne młynki z mantrą MANI. To doskonałe miejsce do prowadzenia rozmów o środowisku.

Czytaj więcej...

13-15 listopada 2015 r., Norbulingka Institute, Dharamsala


Aby ochronić Himalaje i Tybet przed szkodliwymi skutkami nadmiernej wycinki drzew, zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska, musimy działać z odwagą i całym sercem wierzyć, że nasz cel jest osiągalny. Inny wariant trudno sobie wyobrazić. – Jego Świątobliwość Karmapa Ogjen Trinle Dordże

Czytaj więcej...