Samje Dzong1

22 maja 2017 – Ośrodek Kagju Samje Dzong, Londyn


Gdy samochód z Jego Świątobliwością podjeżdżał pod Ośrodek Kagju Samje Dzong, który jest miejscem praktyki Sanghi zarówno z Samje Ling, jak i Samje Dzong, mnisi i mniszki przywitali Go w tybetańskim stylu. Rozległy się dźwięki długich trąb, gjalingów, bębnów i talerzy. Mnich trzymał nad Karmapą wielki złoty parasol, symbol królewskiej władzy, gdy Jego Świątobliwość wchodził po schodach. Do ośrodka wprowadzał Karmapę Lama Jeszie Losal Rinpocze, przewodniczący organizacji Samje Ling. Towarzyszyła Mu złota procesja mnichów i mniszek, w większości noszących ceremonialne czapki kagju. Niektórzy nieśli kadzidła, inni grali na konchach lub tybetańskich trąbach, jeszcze inni trzymali sztandary zwycięstwa i buddyjskie flagi. Wewnątrz grupa zaproszonych gości ofiarowała kataki. Uśmiechnięty Karmapa machał do wszystkich, po czym udał się na prywatną rozmowę z Lamą Jeszie Losalem.

Kagju Samje Dzong jest filią szkockiego klasztoru Kagju Samje Ling. Tenże klasztor założyli w 1967 roku dwaj mistrzowie kagju – Cziogjam Trungpa Rinpocze i Akong Rinpocze. Jako pierwszy tybetański klasztor na Zachodzie swoją nazwę wziął od pierwszego klasztoru w Tybecie – Samje. Dwaj rinpoczowie byli uczniami serca Szesnastego Karmapy Rangdziunga Rigpe Dordże, który bardzo troszczył się o jego rozwój. Nie tylko odwiedził go dwukrotnie i odprawił ceremonię Czarnej Korony, udzielając nauk i abhiszek, ale także zapewnił Akonga Rinpocze, że buddyzm na Zachodzie ma długą przyszłość, a Samje Ling w szczególności. Gdy Cziogjam Trungpa Rinpocze udał się w 1970 roku do Stanów Zjednoczonych, Akong Rinpocze sam kontynuował projekt, który rozszerzył się na sieć klasztorów w Wielkiej Brytanii, Europie i Republice Południowej Afryki, zszerzonych w organizacji Samje Dzong.

Samje Dzong2

Londyński Kagju Dzong ufundowano w 1998 roku, ale dopiero w 2009 przeniesiony został do stałej siedziby w wiktoriańskim budynku niegdyś będącym publiczną biblioteką Bermondsey, na Spa Road w Southwark. Po remoncie ośrodek otwarto w 2010 roku.

2017 to szczególny rok, gdyż obchodzona jest pięćdziesiąta rocznica powstania Samje Ling, co zbiegło się w czasie z pierwszą podróżą Siedemnastego Karmapy do Londynu. A więc tak naprawdę były trzy powody do świętowania: powrót Karmapy do Wielkiej Brytanii, Jego pierwsza wizyta w brytyjskim ośrodku karma kagju oraz pięćdziesiąt lat Samje Ling. Tygodnie przygotowań i ciężkiej pracy zaowocowały tą krótką wizytą.

Samje Dzong3

Wczesnym popołudniem Jego Świątobliwość zszedł do głównej świątyni, gdzie oficjalnie powitało Go 35 członków Sanghi Samje Ling i Samje Dzong oraz 150 gości należących do społeczności Samje Dzong. W krótkim, pełnym humoru przemówieniu Gjalłang Karmapa ponownie wyraził wdzięczność, że może odwiedzić Londyn i Kagju Samje Dzong na czele „z Lamą Jeszie i szefem Lamą Zangmo.” Zapewnił, że ta wizyta jest prawie jak odwiedziny w Samje Ling, któremu podziękował za przygotowanie sceny w Battersea Evolution. Jego Świątobliwość wspomniał jak wielkim człowiekiem był Akong Rinpocze, który nieprzerwanie pracował dla dobra Tybetańczyków w Tybecie i na emigracji. Wybudował wiele klasztorów, szpitali, sierocińców, szkół i innych instytucji. Jego tragiczna śmierć była niepowetowaną stratą dla Tybetańczyków. Karmapa zaznaczył jak bardzo cieszy się, że przebudzona aktywność Akonga Rinpocze jest kontyunowana przez Lamę Jeszie Losala oraz członków Samje Ling i Samje Dzong. To oni szerzą obecnie wizję Akonga Rinpocze. Jego Świątobliwość zapewnił o modlitwach w intencji długiego życia Lamy Jeszie Losala. A jeśli chodzi o odnajdywanie nowego wcielenia Akonga Rinpocze, doradził na początku dyskrecję, aby uniknąć przeszkód.

Samje Dzong4

Gjalłang Karmapa przypomniał, że Samje Ling zrodził się z wizji Szesnastego Karmapy. Jego Świątobliwość Rangdziung Rigpe Dordże stworzył Ośrodek Karma Trijana Dharmaczakra w Ameryce Północnej i Samje Ling w Wielkiej Brytanii, aby centra monastyczne mogły rozwijać się także na Zachodzie. Karmapa podkreślił, że istnienie wyświęconej Sanghi jest ważne, aby mogła być kontynuowana praktyka. Natomiast w miarę upływu czasu, gdy zmieniają się normy kulturowe, można również pomyśleć o zmianach w tradycyjnym życiu klasztornym. Na przykład, niewykluczone, że dobrym rozwiązaniem może być przyjęcie modelu therawady, w którym święcenia mnisie można przyjąć tylko na określony czas. Po kilku latach, jeśli ktoś będzie gotowy, będzie mógł przyjąć śluby na całe życie.

Na zakończenie Karmapa podzielił się dobrą wiadomością: rząd Wielkiej Brytanii przyznał Mu wizę na dwa lata, jest więc nadzieja, że niebawem ponownie odwiedzi Zjednoczone Królestwo. W trakcie tej krótkiej wizyty Jego Świątobliwość wzmocnił ducha społeczności Samje Dzong, wciąż odczuwającej tragiczną stratę jej duchowego przewodnika, Akonga Rinpocze. Karmapa sprawił, że się śmiali, utwierdził ich w kierunku, którym podążają i dał nadzieję, że zarówno On, jak i Akong Rinpocze niebawem powrócą.

Samje Dzong5