Cambridge1

24 maja 2017 – Uniwersytet Cambridge


Jego Świątobliwość opuścił Londyn i udał się na północ do Cambridge – miasta, którego nazwa jednoznacznie kojarzy się ze światowej sławy uniwersytetem. Organizatorem wizyty była Międzynarodowa Konfederacja Buddyjska, a gospodarzem jej sekretarz ds. środowiska i ochrony przyrody, dr Barbara Maas.

Wizyta Gjalłanga Karmapy rozpoczęła się od seminarium poświęconego zdolności odczuwania zwierząt i ich dobru, a także jak mają się one do naszych relacji ze zwierzętami. Weterynarze zajmujący się badaniem szczęścia zwierząt – dr Murray Corke i Peter Fordyce z Wydziału Weterynarii – opowiedzieli Jego Świątobliwości o trudnościach w ocenie szczęścia zwierząt. Przedstawili także wyniki ostatnich badań, które zmieniły nasze rozumienie ich świadomości i cierpienia. Aby ocenić na ile zwierzęta czują się szczęśliwe stosuje się różne badania zachowań oraz psychologiczne.

Jego Świątobliwość zgodził się z gospodarzami, że nasz stosunek do zwierząt nie tylko zależy od tego jak są przez człowieka wykorzystane – na farmie, jako towarzysze, w laboratorium czy jako dzikie zwierzęta – ale różni się także w zależności od kultury i regionu, natomiast właściwie nie brane jest pod uwagę obiektywne doświadczenie samych zwierząt. Skupienie na sobie i nieumiejętność zrozumienia konsekwencji naszych działań są sednem problemu. Karmapa stwierdził:

Straszne cierpienie, jakie dotyka zwierzęta ze strony człowieka, jest w ogromnej mierze wynikiem ignorancji. Dlatego należy mówić ludziom o tym, że zwierzęta mają głęboką świadomość i zdolność odczuwania bólu i strachu. Może wówczas ich los ulegnie poprawie i nie będą doświadczać przemocy.

Cambridge2

W Wielkiej Brytanii w 2016 roku zabito z przeznaczeniem do konsumpcji ponad 1070 milionów zwierząt, w tym krowy, świnie, gęsi i kurczaki. Należy postawić pytanie o kwestie etyczne dotyczące procesu produkcji mięsa. Niestety, także i zwierzęta, które są naszymi towarzyszami mogą przechodzić przez wielkie cierpienie z powodu kontrolowanego rozrodu lub naszego pragnienia wzmocnienia u nich pewnych cech, na przykład w wypadku rasowych psów, czy też z powodu niewłaściwej opieki. Ten ostatni problem dotyczy chociażby rosnącego popytu na egzotyczne zwierzęta domowe, w tym jaszczurki i węże, co nie tylko przynosi cierpienie pojedynczym osobnikom, ale dotyka całych dziko żyjących populacji. 70 procent zwożonych do Wielkiej Brytanii jaszczurek, węży, żółwi oraz prawie wszystkie z 40 milionów ryb, umierają w ciągu roku. Priorytetem powinno być również motywowane współczuciem i przeprowadzone w sposób humanitarny sterylizowanie bezpańskich psów i kotów.

Uczestnicy seminarium zgodzili się, że należy zwracać większą uwagę na doświadczenie samych zwierząt, gdyż to ono jest ważne. Wiemy jakie zwierzęta mają potrzeby, naszym obowiązkiem jest więc je uszanować. Często w stosunku do zwierząt jesteśmy pasożytami. Powinniśmy rozwijać z nimi relacje, które przyniosą pożytek wszystkim oraz zapewnią spełnienie fizycznych, zdrowotnych i psychicznych potrzeb.

Po zakończonym seminarium Jego Świątobliwość udał się na zwiedzanie założonego przez Henryka VI w 1441 roku King’s College, będącego jedną z 31 części Uniwersytetu Cambridge. Podobnie jak cały uniwersytet, King’s College może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami, długą tradycją badań naukowych i wieloma laureatami nagrody Nobla. Karmapę powitał rektor dr Michael Proctor, wielebny dr Stephen Cherry – dziekan King’s College Chapel, a także inni członkowie władz uczelni, w tym professor Caroline Humphrey – kierownik Sekcji Mongolistyki i Ludów Azji Środkowej, ekspert ds. Tybetu dr Hildegard Diemberger z Wydziału Antropologii Społecznej oraz Lhendup Tharcien, ekspert od ochrony przyrody z Bhutanu. Obecny był także Ato Rinpocze z żoną.

Cambridge3