Nepalska wizyta

25, 27 maja 2017 – Londyn i Aldershot


Rankiem 25 maja Jego Świątobliwość udał się do północno-zachodniej części Londynu, by odwiedzić największą hinduistyczną świątynię Europy, BAPS Swaminarayan Mandir. Powitany został tradycjnym wieńcem, tiką (czerwonym znakiem błogosławieństwa na czole) i sznureczkiem ochronnym. Następnie Karmapa został oprowadzony po świątyni, gdzie obejrzał wystawę poświęconą hinduizmowi, wziął także udział ze swamim i dwoma innymi kapłanami w modlitwach. Po prywatnym spotkaniu z przełożonym świątyni, Jego Świątobliwością Mahantem Swami Maharadżą, Karmapę poczęstowano tradycyjnym indyjskim obiadem.

Natomiast 27 maja Jego Świątobliwość pojechał do Aldershot w hrabstwie Hampshire, aby odwiedzić mieszkającą tam społeczność nepalską. Rankiem tego dnia na niebie w Aldershot pojawiła się piękna podwójna tęcza. Podobnie było w 2008 roku podczas pierwszej wizyty Karmapy w Stanach Zjednoczonych, gdzie tęcze towarzyszyły Mu wszędzie na wschodnim wybrzeżu. Do tego pięknego zakątka Anglii Jego Świątobliwość został zaproszony przez Ośrodek Buddyjskiego Stowarzyszenia Zjednoczonego Królestwa (Buddhist Community Centre UK). Rejon słynie z wielu koszar, a ponadto mieszka tu pokaźna populacja Gurkhów – żołnierzy służących w brytyjskiej armii. W 2006 roku zezwolono im na zamieszkanie w Anglii, a w 2007 roku Kaji Sherpa założył Ośrodek. Pragnął, by instytucja ta mogła służyć jako klasztor coraz liczniejszej wspólnocie buddyjskiej południowo-wschodniej Anglii.

Córka Kaji Sherpy wyjaśniła, że połowa nepalskich Gurkhów to buddyści. Jej ojciec bardzo chciał, aby w tej społeczności tu w Anglii stworzono miejsce, gdzie można wysłuchać buddyjskich nauk. Komitet Nepalczyków nabył więc lokalny klub i przekształcił go w klasztor. Organizacja liczy sobie około 200 członków i tego dnia przygotowała dwa wydarzenia: wizytę Jego Świątobliwości Karmapy w ośrodku oraz popołudniową abhiszekę długiego życia w pobliskim hotelu Lakeside International.

Po drodze do głównej świątyni Jego Świątobliwość wziął udział w ceremonii odsłonięcia kamienia z wyrytymi z okazji wizyty pięcioma zasadami moralnego postępowania. Poświęcił także posąg Buddhy i stupy udekorowane bukietami wiosennych kwiatów. W świątyni zgromadziło się około 300 osób śpiewających ‘Karmapa khjenno’. Jego Świątobliwość zajął miejsce na tronie przed posągiem Guru Rinpocze.

Przewodniczący ośrodka porucznik Narayan Gurung powitał Gjalłanga Karmapę i opowiedział o działalności buddyjskiego stowarzyszenia, do której należy m.in. organizowanie uroczystości religijnych, zapraszanie nauczycieli, organizacja odosobnień medytacyjnych, w tym dla dzieci i starszych, edukacja ekologiczna i praca humanitarna, np. wysyłka pomocy dla dotkniętego trzęsieniem ziemi Nepalu. O godzinie 11 minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Manchesterze. Przewodniczący w imieniu wszystkich zgromadzonych podziękował Karmapie za przybycie i poprosił o kilka słów.

Jego Świątobliwość wyraził radość z okazji tej wizyty i serdecznie wszystkich powitał. Jak sam powiedział, na odwiedziny w Wielkiej Brytanii czekał bardzo długo i chociaż tego dnia Jego pobyt wśród społeczności nepalskiej był bardzo krótki, to stwierdził, że postara się spełnić oczekiwania wszystkich. Najważniejsze – zauważył – to nawiązanie głębokiego związku dharmicznego z tak licznymi buddystami tej społeczności. Zachęcał, by zapraszali do ośrodka znamienitych nauczycieli i utrzymywali tradycyjne związki z Tybetem. Po tych krótkich uwagach Karmapa przyjął hojne dary z intencją długiego życia i każdy obecny miał możliwość ofiarowania kataka.

Hinduska wizyta