Współczucie nie jest czymś, co można chować w sercu i trzymać dla siebie. Współczucie trzeba wyrażać w działaniu.

 

Siedemnasty Karmapa nie tylko naucza o współczuciu, daje mu wyraz zarówno prywatnie, jak i poprzez sposób, w jaki wypełnia rolę przywódcy duchowego. Wielokrotnie nawołuje do podjęcia konkretnych działań w zakresie ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami, praw kobiet, sprawiając, że wielu jego uczniów podejmuje się pracy charytatywnej i społecznej (Kilkoro z nich stało się bohaterami filmu dokumentalnego „Never give up”.) Inspiruje także własnym przykładem. Po ucieczce z Tybetu, gdzie jedzenie mięsa jest najczęściej koniecz-nością a nie wyborem, Karmapa najpierw sam przeszedł na wegetarianizm, a następnie zachęcił tysiące swoich naśladowców, by chociaż ograniczyli spożywanie mięsa.

Jego Świątobliwość nie tylko namawia do wprowadzania korzystnych zmian w prywatnym i społecznym życiu, sam również stara się nieść bezpośrednią i praktyczną pomoc potrzebującym. Co jakiś czas organizuje i sponsoruje darmowe leczenie okulistyczne oraz inne inicjatywy medyczne w Indiach, zapewniające najuboższym możliwość opieki lekarskiej, z lekarstwami i zabiegami chirurgicznymi. Klinika Mynlamu Kagju w Bodhgai działa najdłużej i otwierana jest regularnie, co roku, oferując darmowe leczenie medycyną tybetańską i zachodnią.

Fundacje pod patronatem Karmapy wspierają również inne kliniki i akcje pomocowe, takie jak dla ofiar powodzi w Karnatace i Uttarkhandzie oraz ofiar trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych nawiedzających Indie. Pomoc otrzymują także sierocińce i szkoły dla dzieci wymagających specjalnej troski. Każdego roku podczas wszystkich dni trwania Kagju Mynlam w Bodhgai, rozdawane są pożywne darmowe posiłki najbiedniejszym mieszkańcom okolicy. Dodatkowo zdarza się, że Jego Świątobliwość osobiście rozdaje im ciepłe koce – za każdym razem około 3 tysięcy – które dla wielu żebraków stanowią jedyną ochronę przed chłodem zimowych nocy.

W styczniu 2014 roku Karmapa zainaugurował kampanię opieki weterynaryjnej dla stanu Bihar (najuboższy stan w Indiach, w którym położona jest miejscowość Bodhgaja), prowadzącą sterylizację dzikich psów i szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz ogólne leczenie dla wszystkich domowych i dzikich zwierząt.

Opieka nad zwierzętami doskonale współbrzmi z prowadzoną przez Karmapę od wielu lat promocją wegetarianizmu, który z jego punktu widzenia jest naturalnym sposobem wypełniania buddyjskiej zasady ochrony życia i niewyrządzania krzywdy istotom. W rezultacie w 2007 roku wszystkie klasztory będące pod opieką Karmapy wyłączyły mięso z listy przygotowywanych potraw. Wielu dawnych Karmapów było wegetarianami, co więcej Wielki Obóz Karmapów (Karme Garcien), który w czasach od Czwartego do Dziesiątego Karmapy przemierzał cały Płaskowyż Tybetański, otrzymał przydomek „obozu białej zupy”, gdyż nikt z jego mieszkańców nie jadł mięsa.