Kagju Mynlam jako takie w żadnym razie nie ma mocy zapewnienia pokoju każdej istocie; możemy go jednak wykorzystać do niesienia światu przesłania, że wszyscy jego mieszkańcy mają prawo się nim cieszyć – przesłania miłującej dobroci, współczucia i globalnej zgody.
O znaczeniu mynlamowych modlitw


LogoMynlamu

Kagju Mynlam Cienmo to wielkie międzynarodowe święto modlitw organizowane co roku w Bodhgai, najbardziej czczonym przez buddystów miejscu na świecie. Tybetańskie słowo „mynalm” oznacza „dobre życzenie” a w tym wypadku jest nazwą modlitwy wyrażającej takie życzenia. Zatem zgromadzenie Mynlamu jest dla buddystów okazją do tego, by się spotkać i wspólnie umacniać w życzeniu niesienia światu pożytku. Mynlamy w tradycji kagju zainicjował w piętnastym wieku Siódmy Karmapa Ciedrak Gjatso, kiedy to z Wielkim Obozem Karmapów przemierzał bezdroża Tybetu. Zaś główną modlitwą Mynlamu od zawsze była Królowa modlitw dobrych życzeń (tyb. Zangcie Mynlam), zaczerpnięta z Gandawjuha Sutry, którą już na uchodźctwie w Indiach, pod Drzewem Bodhi, zaczął corocznie recytować Czcigodny Kalu Rinpocze. W ten sposób Kagju Mynlam przeniosło się na indyjską ziemię. 

W 2004 roku Jego Świątobliwość Karmapa, jako głowa szkoły karma kagju buddyzmu tybetańskiego, zaczął przewodniczyć temu wydarzeniu w wieku osiemnastu lat i obecnie stanowi ono główną oś całej jego duchowej działalności.

Pod jego nadzorem wydarzenie to przeszło szereg przeobrażeń, które doprowadziły do powstania buddyjskiej organizacji o międzynarodowym zasięgu. Rozmiar corocznych zgromadzeń w Bodhgai wzrósł kilkakrotnie a jego zasięg się znacząco rozszerzył obejmując coraz to nowe ceremonie jak i towarzyszące im akcje charytatywne. Ostatnimi laty w Mynlamach w Bodhgai uczestniczy około dziesięć tysięcy mnichów, mniszek i świeckich, którzy przybywają z całego rejonu Himalajów jak i z ponad 50 innych krajów świata. Tysiące innych biorą udział w tym wydarzeniu dzięki bezpośrednim transmisjom przez internet.

Na potrzeby Mynlamu J.Ś. Karmapa wydał i opracował modlitewnik, który oprócz tradycyjnego tekstu kagju ułożonego przez Siódmego Karmapę zawiera również wybrane modlitwy sutr i tantr oraz modlitwy ułożone przez mistrzów wszystkich innych szkół buddyzmu tybetańskiego. Ten zbiór modlitw został już przełożony na 12 języków – w tym na język polski – a symultaniczne tłumaczenia na te języki podczas zgromadzeń są transmitowane przez radio i internet. Zatem oryginalnym recytacjom i wykładom w języku tybetańskim towarzyszy tłumaczenie na angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, rosyjski, wietnamski, koreański, indonezyjski, nepalski i hindi – co odzwierciedla międzynarodowy charakter dzisiejszej społeczności buddyjskiej. Widoczne pośród zgromadzenia szare szaty mnichów i mniszek wyświęconych w tradycji koreańskiej, wietnamskiej i chińskiej są zaś dowodem na to, że Kagju Mynlam wykroczyło także poza granice buddyzmu tybetańskiego.

Karmapa pod Drzewem Bodhi podczas 30 Mynlamu Kagju. Fot. Lama Sam, Kagyu MonlamJego Świątobliwość Karmapa znacznie rozszerzył zakres tego wydarzenia i często wzbogaca je o kilkudniowe rytuały i tańce lamów, w których sam uczestniczy. Dodatkowo, aby podkreślić głęboki związek pomiędzy buddyzmem a starożytną kulturą Indii, przywrócił tradycję recytacji modlitw w sanskrycie i elementy indyjskiej tradycji liturgicznej wykorzystywane podczas wykonywania tych modlitw.

Każdemu Mynlamowi w Bodhgai towarzyszą akcje charytatywne o charakterze prospołecznym albo ekologicznym. Siedemnasty Karmapa postanowił, że podczas Mynlamu serwowane jest tylko pożywienie wegetariańskie. Mnisi i mniszki podążają starą tradycją Wielkiego Obozu Karmapów (Garcien) – mieszkają w namiotach i wspólnie spożywają posiłki w olbrzymiej obozowej jadalni. 

Coroczną tradycją Mynlamu, zapoczątkowaną przez Siódmego Karmapę i kontynuowaną przez Siedemnastego, jest procesja mnichów i mniszek niosących tomy Kangjuru, Słów Buddhy. W Bodhgai odbywa się ona wokół Świątyni Mahabodhi. Poniższy film przedstawia procesję zorganizowaną podczas 33. Mynlamu Kagju, kiedy to mnisi i mniszki z szacunkiem przenosili tomy nowo wydanego Dziang Kangjuru oraz tomy dzieł zebranych Szesnastego Karmapy. 

 

 

Od roku 2008 Kagju Mynlam jest organizowane również poza Indiami. Analogiczne, choć mniejsze festiwale modlitw, którym przewodniczą inni mistrzowie kagju, zaczęły się pojawiać w różnych częściach świata. Jeden z nich odbywa się w Polsce w ośrodku buddyjskim Bencien Karma Kamtsang. Pierwsze polskie Kagju Mynlam odbyło się w roku 2010 i przerodziło się w coroczne wydarzenie przyciągające kilkuset buddystów z całej Polski. 

Polską edycję modlitw Mynlamu znajdziesz tutaj.