Wyrażenie szacunku dla czynów, współczucia, odwagi i mądrości Dusum Khjenpy poprzez rozwijanie tych przymiotów w sobie uważam za swój osobisty obwiązek, jak i obowiązek wszystkich adeptów karma kagju. O tym właśnie mają nam przypominać obchody 900-lecia urodzin Pierwszego Karmapy.
Z mowy inauguracyjnej obchodów 900-lecia

 

Niewiele ludzkich inicjatyw przetrwało tak długo jak linia Karmapy – ponad 900 lat nieustannej pracy na rzecz innych. Tę nieprzerwaną linię założył Pierwszy Karmapa Dusum Khjenpa (ur. w roku 1110), pierwszy w historii buddyzmu mistrz, który przekazał uczniom informacje dotyczące swojego kolejnego odrodzenia. Praktyka odnajdywania tulku, którą Dusum Khjenpa zainicjował, pozwoliła mu nieustannie otaczać uczniów opieką i przekazywać im nauki powierzone mu przez Wielkiego Gampopę. Z czasem zwyczaj ten zaczęli wprowadzać również inni Lamowie i stał się on fundamentem żywotności i stabilności wielu tradycji buddyzmu tybetańskiego.  

Aby upamiętnić 900. rocznicę urodzin Pierwszego Karmapy oraz wielowiekowym osiągnięciom jego naśladowców, Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa zorganizował trwającą ponad rok serię wydarzeń, które na całym świecie odbywały się pod wspólną nazwą – Karmapa 900. Stanowiły one wspaniałą okazję do przypomnienia niezwykłych zasług Dusum Khjenpy i wyrażenia wdzięczności za to, że jego nauki mogły przetrwać do dziś, kiedy wiele zmiennych warunków utrudnia ich praktykowanie. „W naszych czasach ta dziewięćsetletnia rocznica brzmi jak dźwięk dzwonu, który przypomina, że naczelnym obowiązkiem wszystkich jest kultywowanie, ochrona i rozwój niezniekształconej Dharmy Buddhy” – napisał Karmapa we wprowadzeniu do publikacji wydanej z okazji rocznicy. 

Uroczystości rozpoczęła wystawna ceremonia inauguracyjna, która odbyła się w grudniu 2010 roku w najbardziej czczonym przez buddystów miejscu – Bodhgai. Dla poszanowania indyjskich korzeni nauk Karmapy program uświetniła sanskrycka pieśń urzeczywistnienia (doha) mahasiddhy Tilopy, wykonana publicznie po raz pierwszy od ponad tysiąca lat. Towarzyszyły jej tradycyjne święte pieśni i tańce tybetańskie, a do zebranych przemówił Jego Świątobliwość Karmapa, Goszir Gjaltsab Rinpocze (przewodniczący komitetu Karmapa 900) oraz premier rządu tybetańskiego na uchodźstwie, gość honorowy, Samdhong Rinpocze.

Z Bodhgai uroczystości rozprzestrzeniły się na cały świat, do głównych ośrodków karma kagju w Indonezji, Singapurze, Malezji, Taiwanie, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hong Kongu, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii i Stanach Zjednoczonych – by powrócić do stolicy Indii, gdzie w trzydniowym zakończeniu w grudniu 2011 roku uczestniczyli uczniowie Karmapy z 44 krajów świata. (czytaj nauki, jakie wygłosił wtedy Karmapa)

Obchodom 900-lecia towarzyszyło również wydanie kilku książek. Opracowana na zlecenie Jego Świątobliwości publikacja Karmapa: 900-lecie została przełożona na 13 języków. Przewodniczył on również redakcji tybetańskiego zbioru biografii Dusum Khjenpy i specjalnie na tę okazję skomponował tekst do praktyki guru jogi Dusum Khjenpy.

Obaj, Jego Świątobliwość Karmapa i Jego Świątobliwość Dalajlama, w przesłaniach do obchodów Karmapa 900 podkreślali, że najlepszym sposobem czczenia pamięci wielkich mistrzów jakim był Pierwszy Karmapa, jest praktyczne stosowanie ich nauk i rozwijanie we własnym wnętrzu przymiotów, dzięki którym do dziś darzy się ich wielkim szacunkiem i oddaniem. Guru jogę Dusum Khjenpy uczniowie linii wykonują nadal w każdą Jego rocznicę, utrzymując w ten sposób intencje, jakie towarzyszyły organizacji obchodów.