Piękna melodia może przywołać mądrość, uspokajając i wyciszając umysł, podobnie jak medytacja wyciszonego spoczywania. Jeśli potrafisz utrzymać ów spokój, rozwiniesz się wewnętrznie, dochodząc, za sprawą wglądu, aż do ostatecznego poziomu urzeczywistnienia.
Muzyka na niebie. Dzieciństwo i młodość, pierwsze nauki i poezje XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże

 

    LionRoar        karmapainbodhgaya            

Siedemnasty Karmapa zaczął tworzyć muzykę w bardzo młodym wieku. W tradycji buddyzmu tybetańskiego większość modlitw się śpiewa na wyuczoną lub ułożoną przez siebie melodię. Każdy klasztor tybetański ma swoich „mistrzów śpiewu” (tyb.: umdze), którzy niczym pierwszy głos w chórze prowadzą wszystkie klasztorne rytuały. Takie właśnie modlitwy i mantry, śpiewane przez kilkuletniego jeszcze Karmapę, po raz pierwszy znalazły się na płycie z muzyką Sina Vodjani wydanej w 2000 roku. Artysta przeznaczył część dochodu z płyty na odbudowę klasztoru Tsuphu, głównej siedziby Karmapy w Tybecie, a jeden z utworów trafił nawet na znaną składankę muzyczną „Buddha Bar”. 

Po ucieczce z Tybetu do Indii Jego Świątobliwość zaczął rozwijać swoje muzyczne zainteresowania – komponując, ucząc się gry na różnych instrumentach i słuchając różnych stylów muzyki z całego świata. Jego muzyczna twórczość zaowocowała już kilkunastoma płytami wydawanymi głownie na Taiwanie, które zawierają albo nowe wesje tradycyjnych modlitw, ze skomponowaną przez Karmapę melodią, albo wiersze Karmapy, albo też całe ułożone przez niego utwory. Jego Świątobliwość bardzo często współpracuje z artystami z Taiwanu oraz z tybetańskimi artystami z TIPA (Tibetan Institute of Performing Arts) w Dharamsali, którzy wielokrotnie występowali podczas Marme Mynlam – uroczystego, przeplatanego śpiewem i tańcem, ofiarowana lampek organizowanego co roku na zakończenie Kagju Mynlam Cienmo w Bodhgai. 

Przykłady muzyki tworzonej przez Siedemnastego Karmapę

 

klucz

Melodia do wiersza „Ah, World”
którego polski przekład znaleźć można tutaj.


 

klucz

Łzy wiary – melodia do praktyki Wielkiego Współczującego, 
którą znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Śpiewa J.E. Sangje Njenpa Rinpocze i umdze Tsering z klasztoru Bencien


 

klucz

Spontaniczna pieśń wszystkiego, co się pojawia 
– melodia do praktyki ofiarowania mandali

Śpiewa umdze Tsering z klasztoru Bencien


 

kluczklucz

Melodia do „Modlitwy ofiarowania lampki”
którą znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Śpiewa J.E. Sangje Njenpa Rinpocze i umdze Tsering z klasztoru Bencien


 

klucz

Fale oceanu – melodia do „Krótkiej modlitwy do linii przekazu mahamudry”, 
którą znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały


           

kluczDeszcz błogosławieństw – melodia do modlitwy "Blask pomyślności" (taszi palbar),
którą znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Śpiewa umdze Tsering z klasztoru Bencien


 

Melodia do "Modlitwy Milarepy", 
którą znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Śpiewa J.E. Sangje Njenpa Rinpocze i umdze Tsering z klasztoru Bencien


 

Melodia do "Życzeń pomyślności Marpy Lotsały",
które znaleźć można w Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Śpiewa J.E. Sangje Njenpa Rinpocze i umdze Tsering z klasztoru Bencien

 

Siedemnasty Karmapa recytuje i śpiewa modlitwę do Guru Rinpocze podczas wykładu w Berlinie – 7 czerwca 2014 roku