Cyfryzacja Kangjuru i udostępnienie go w internecie wprowadza nauki Buddhy w XXI wiek. Oby dzięki temu te cenne słowa nie zajmowały jedynie miejsca na naszych ołtarzach, oby były czytane, studiowane, badane i przyczyniały się do rozwoju naszej inteligencji, wiary i oddania.
Z mowy przedstawiającej projekt Adarsha


W grudniu 2014 roku Gjalłang Karmapa omówił szczegóły tego projektu z powołaną przez siebie organizacją Dharma Treasure. Jego głównym celem było, oprócz przedruku Dziang Kangjuru, wydanie jego wersji elektronicznej, co z kolei zapoczątkowałoby cyfrowe publikacje wielu innych tekstów tybetańskich. Jak sam później wyjaśnił:

„Wysiłki Dharma Treasure skupiają się na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w celu zachowania różnych tekstów tybetańskich, głównie Kangjuru (słów Buddhy – sutr, tantr i winai) i Tengjuru (komentarzy). W przeszłości karty tekstów umieszczano pomiędzy dwiema deseczkami i trzymano w szafach owinięte brokatem. Dzisiaj zaś osoby zainteresowane jakimś tekstem najpierw szukają go w internecie.”

Ułatwianie dostępu do starych pism jest niezwykle istotne. Karmapa stwierdził, że:

„Jeśli nie pójdziemy z duchem czasów, upowszechnianie Dharmy w przyszłości stanie się trudne. Musimy wyjść naprzeciw potrzebom obecnych pokoleń, które odchodzą od tradycyjnego sposobu czytania książek. Jeśli nie zaczniemy oferować nowoczesnych metod dostępu do tekstów, z czasem mało kto będzie je czytał, studiował i badał. Owe cenne buddyjskie księgi przestaną wzbudzać zainteresowanie a ich liczba zacznie się zmniejszać.”

Projekt cyfryzacji Dziang Kangjuru trwał trzy lata. Przepisywanie tekstów z oryginalnych druków do komputera odbywało się głównie w instytucie Nitartha International w Seattle w stanie Washington oraz w mniejszej części w Karma Lekshey Ling Shedra w Kathmandu. Wszystkie wpisane teksty były następnie sczytywane i ponownie sprawdzane przez wybranych reprezentantów sziedr kagju (klasztornych uniwersytetów), podczas gdy oryginalne odbitki drzeworytnicze były skanowane bez żadnych zmian. Stworzenie kompleksowego oprogramowania oraz edycja skanów odbyła się zaś na Tajwanie. Zatem upowszechnienie tego tekstu na całym świecie było projektem prawdziwie wielonarodowym.

MarmeMonlam-20160223-0017-0516

Podczas Marme Mynlam kończącego 33. Mynlam Kagju w Bodhgai Karmapa oficjalnie zainaugurował pierwszą wersję Adarshy. Wprowadzeniem stały się cztery słynne wersy:

Buddha jest niedoścignionym nauczycielem.
Dharma jest niedoścignioną ochroną.
Sangha jest niedoścignionym przewodnikiem.
Oby nastała pomyślność Trzech Klejnotów.

„Chciałbym przedstawić wam – zaczął Karmapa – cyfrowe wydanie Dziang Kangjuru, nad którym pracowaliśmy do tej pory. Jest on częścią przedsięwzięcia, które nosi sanskryckie miano Adarsha, czyli lustro. Chcielibyśmy, aby dzięki niemu w przyszłości każdy – niczym w tafli lustra – mógł przeglądać i czytać nie tylko słowa Buddhy, ale też pisma wielkich uczonych Indii i Tybetu.

screen

Strona główna Adarshy odsłania stronę tekstu z Buddhą Śakjamunim pośrodku, Dziewiątym Karmapą Łangciukiem Dordże z lewej oraz Szóstym Szamarem Ciekji Łangciukiem z prawej strony. Klikając na ikonkę w lewym górnym rogu zobaczymy trzy sekcje: Kangjur, Tengjur i Uczeni Tybetu. W pierwszej z nich znajduje się już cały Kangjur, Tengjur ma na razie tylko jeden tom, podobnie trzecia sekcja, przeznaczona na dzieła mistrzów Tybetu, zawiera na razie tylko jeden tekst, ale w przyszłości będzie ich więcej. Klikając na Kangjur otwieramy listę różnych działów a po drugiej stronie pojawia się ich zawartość. Każda strona Kangjuru została oznaczona numerem, a klikając na ten numer możemy wywołać zdjęcie oryginału.

adarsha-logo


Strona Adarshy posiada uproszczoną wyszukiwarkę i zaawansowaną, dzięki której możemy na przykład odnaleźć wszystkie nauki Buddhy wygłoszone na Wzgórzu Sępów. Odnajdziemy dzięki niej informacje również o tym, do którego obrotu Kołem Dharmy należy dany tekst, kto go przełożył na język tybetański, kto redagował oraz inne szczegóły.


Dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu, cały projekt jest również dostępny na nośniku USB. Program pozwala czytać cały Kangjur nie tylko na komputerze, ale również na mniejszych urządzeniach typu iPhone czy iPad. Aplikacja na te urządzenia jest już dostępna pod nazwą Adarsha w Apple Store, skąd można ją pobrać za darmo. Jej wewnętrzna struktura odzwierciedla stronę internetową i można dzięki niej czytać wszystkie sekcje Kangjuru. Dla przykładu, w części zawierającej wszystkie sutry, można wejść w każdy tom z osobna, wyszukują je według liter tybetańskiego alfabetu: ཀ,་ཁ,་ག,་ང… i tak dalej. Aplikacja posiada także uproszczoną i zaawansowaną wyszukiwarkę."


Zapis całej prezentacji na wideo: