Kilka słów o ochronie środowiska
15 listopada 2007
2. Mahamudra w pięciu strofach – strofa druga
20 grudnia 2007