Ananda – asystent Buddhy, ucieleśnienie Dharmy: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień siódmy

Platoniczne małżeństwo Kaśjapy i przyjęcie przez niego święceń: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień szósty
14 października 2022
Charyzmatyczny Ananda i jego trwały wpływ: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień ósmy
30 października 2022