Arja Kszema 2022 – Dzień czwarty: Przyjmowanie krzywdy jako ścieżki oraz wady postawy sekciarskiej i podziałów