Arja Kszema 2022 – Dzień dwunasty: Życie Dharmą

Arja Kszema 2022 – Dzień jedenasty: Wprowadzanie wrogości na ścieżkę
31 maja 2022
Arja Kszema 2022 – Dzień trzynasty: Karmapa Mikjo Dordże i ślubowania bhikszuni
17 czerwca 2022