Arja Kszema 2022 – Dzień dziesiąty: Autentyczna praktyka Dharmy

Arja Kszema 2022 – Dzień dziewiąty: Działanie motywowane dobrymi intencjami jako ścieżka
13 maja 2022
Arja Kszema 2022 – Dzień jedenasty: Wprowadzanie wrogości na ścieżkę
31 maja 2022