Arja Kszema 2022 – Dzień dziewiąty: Działanie motywowane dobrymi intencjami jako ścieżka

Arja Kszema 2022 – Dzień ósmy: Ścieżka wybrukowana jest dobrymi intencjami
9 maja 2022
Arja Kszema 2022 – Dzień dziesiąty: Autentyczna praktyka Dharmy
20 maja 2022