Arja Kszema 2022 – Dzień jedenasty: Wprowadzanie wrogości na ścieżkę

Arja Kszema 2022 – Dzień dziesiąty: Autentyczna praktyka Dharmy
20 maja 2022
Arja Kszema 2022 – Dzień dwunasty: Życie Dharmą
9 czerwca 2022