Arja Kszema 2022 – Dzień ósmy: Ścieżka wybrukowana jest dobrymi intencjami