Arja Kszema 2022 – Dzień szósty: Ostateczne wyjaśnienie