Współczucie w akcji – darmowa przychodnia Mynlamu
14 lutego 2017
Trzecia sesja wyjaśnień do „Długiej rozmowy z samym sobą”
15 lutego 2017