25 listopada 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień dziesiąty: Związek guru-uczeń

2 May 2023 Witając serdecznie źródło schronienia – szlachetną sanghę – w tym przede wszystkim mnichów i mniszki, a także świeckich uczniów, Gjalłang Karmapa rozpoczął dziesiątą sesję wiosennych nauk. Ta sesja dotyczy trzydziestego drugiego (z trzydziestu trzech) dobrego czynu z Dwóch autobiograficznych pochwał Mikjo Dordże. Ten czyn skupia się na […]
9 listopada 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień dziewiąty: Jak odróżnić sytuacje przynoszące owoc od sytuacji bezowocnych

27 kwietnia 2023 Dziewiątego dnia Gjalłang Karmapa podsumował nauki z poprzedniej sesji: jak Mikjo Dordże zakładał klasztorne uczelnie do studiowania filozofii sutr, szkoły tantryczne do zgłębiania wadżrajany, ośrodki odosobnieniowe do praktykowania ścieżek metod i wyzwolenia, sześciu Dharm i mahamudry. Na dziewiąty dzień Jego Świątobliwość zaplanował omówienie trzydziestego pierwszego dobrego czynu […]
9 października 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień ósmy: Jak Mikjo Dordże podkreślał konieczność studiowania. Założenie Karma Gatsal Sziungluk Ling

26 kwietnia 2023 Jego Świątobliwość rozpoczął sesję od serdecznego powitania wszystkich słuchających. Następnie wspomniał, że dzień wcześniej urodziny obchodził Jangsi Bokar Rinpocze. „Mam nadzieję, że jego życie i aktywność rozkwitną. Dziękuję wszystkim, którzy służą Rinpoczemu, w szczególności Kjabdzie Khenpo Rinpoczemu, asystentom oraz jego rodzicom i krewnym. Chciałbym również was wszystkich […]
23 września 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień siódmy: Jak sangha podtrzymuje Dharmę

21 kwietnia 2023 Siódmego dnia wiosennych nauk Gjalłang Karmapa omówił dwudziestą dziewiątą i trzydziestą strofę Dobrych czynów Mikjo Dordże. W dalszym ciągu Jego Świątobliwość wspomagał się połączonym fragmentem (strofy 9-33) z opisu zawartego w komentarzu Sangje Paldrupa (rękopis z Drepungu) do rdzennego tekstu. Spośród trzech typów istot ta część omawia […]
27 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień szósty: Niebezpieczeństwo dharmicznych sporów wypływających z przywiązania

18 kwietnia 2023 Po serdecznym powitaniu mniszek, mnichów oraz wszystkich członków sanghi i świeckich, a także wyświęconych przyjaciół, słuchających przez Internet, Gjalłang Karmapa rozpoczął drugą serię tegorocznych wiosennych nauk dla mniszek. Niektóre z pierwotnie zaplanowanych sesji zostały odwołane, natomiast zgromadzenie w Vajra Vidya Institute w Sarnath dobiegło końca. Tym niemniej […]
19 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień piąty: Godny zaufania nauczyciel

8 kwietnia 2023 Nadszedł ostatni dzień wiosennych nauk, które miały być udzielone podczas Arja Kszema. Tym niemniej Jego Świątobliwość zamierzał kontynuować, aż zakończy omawianie tekstów. Jako że w Waranasi zaczynało się lato, pogoda wkrótce miała stać się gorąca nie do zniesienia. Lepiej więc było, aby mniszki zgodnie z planem rozjechały […]
21 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień czwarty: Paramita dhjany i oczyszczanie strumienia umysłu

2 kwietnia 2023 Na samym wstępie czwartego dnia nauk Jego Świątobliwość wyjaśnił, że kilka ostatnich dni musiał spędzić na odpoczynku i przygotowywaniu tekst praktyki Tary Pięciu Bóstw. Dodał, że sesje będą się odbywały aż zakończy nauczanie tekstów. Nauki tego dnia skupiły się na dwudziestym szóstym, dwudziestym siódmym i dwudziestym ósmym […]
1 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień trzeci: Paramity etyczności, cierpliwości i radosnego wysiłku

24 marca 2023 Trzeciego dnia wiosennych nauk Jego Świątobliwość skupił się na dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym i dwudziestym piątym dobrym czynie. Według komentarza Sangje Paldrupa, część omawiająca, jak Mikjo Dordże praktykował ścieżkę istot o największych zdolnościach dzieli się na trzy mniejsze części: 1) Intencję: wzbudzenie bodhiczitty,2) Działanie: medytację na dwa […]
21 maja 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień drugi: Paramita szczodrości i pogląd o nietrwałości

22 marca 2023 Obecny cykl nauk oparty jest na dziełach Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Dwie autobiograficzne pochwały: Dobre czyny i „Bez wytchnienia szukał”. Obydwa teksty zostały napisane jako utwory poetyckie i autorem obydwu jest sam Karmapa. Nie są to chronologiczne zapiski z datami, celami podróży itp., lecz namthary, czyli historie […]
30 kwietnia 2023

Życie i wyzwolenie pana Atiśi: Dzień trzeci

Specjalne Kagju Mynlam – 1 lutego 2023 Pierwsza spuścizna Jeszie Y: Upowszechnienie nauk Trzeciego i ostatniego dnia nauk o życiu i wyzwoleniu Atiśi Jego Świątobliwość mówił o wielkich spuściznach Jeszie Y. Pierwszą z nich jest upowszechnienie nauk poza region Górnego Tybetu. Od czasów, gdy Langdarma prześladował, nauki minęło około sto […]
11 kwietnia 2023

Życie i wyzwolenie pana Atiśi: Dzień drugi

Specjalne Kagju Mynlam – 31 stycznia 2023 Jego Świątobliwość zaznaczył, że skoro nauki zaplanowano jedynie na trzy dni, będzie mógł opowiedzieć tylko o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia i wyzwolenia Atiśi. Pierwszego dnia mówił o tym, jak, gdzie i kiedy urodził się Atiśa oraz, jak od wczesnej młodości studiował wiele tantr. […]