Bezpośrednie wskazówki do praktyki Wielkiego Współczującego – dzień drugi
18 stycznia 2017
Trzy zasadnicze punkty – dzień pierwszy
20 stycznia 2017