Błogosławieństwo długiego życia dla Khenpo Karthara Rinpocze

Racjonalne współczucie
Racjonalne współczucie
13 czerwca 2018
Milarepa w Nowym Jorku
4 lipca 2018