17karmapa
Jak stosować etykę w praktyce medycznej?
23 maja 2016
17karmapa
Wizyta Gjalłanga Karmapy w Domu Religii – wsparcie dla dialogu międzyreligijnego
24 maja 2016