21 grudnia 2007

1. Mahamudra w pięciu strofach – strofa pierwsza

Dopóki na rumaku współczucia nie wygrasz wyścigu w niesieniu innym pomocy, dopóty nie uradujesz ani jednego z bogów czy ludzi. Włóż więc całe serce w przygotowania do tego biegu. Tradycyjna poezja tybetańska lubuje się w metaforach i porównaniach. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że miłość i współczucie, które symbolizuje […]
20 grudnia 2007

2. Mahamudra w pięciu strofach – strofa druga

Tradycyjny tybetański sposób myślenia jest specyficzny. Uważamy na przykład, że jeśli nie może się faktycznie pomóc, samo życzenie nie zdaje się na wiele; że samo pragnienie niesienia pomocy jest bezcelowe, jeśli nie przekłada się na rzeczywistą pomoc. Moim zdaniem to błąd, bo nie chodzi przecież wyłącznie o praktyczne służenie innym […]
19 grudnia 2007

3. Mahamudra w pięciu strofach – strofa trzecia, czwarta i piąta

Dopóki gorące promienie twego oddania nie sięgną śnieżnobiałej góry czterech kai Lamy, dopóty nie tryska źródło błogosławieństw. Włóż więc całe serce w rozwijanie oddania. Lamę, który w istocie jest czterema kajami, obrazuje tu ośnieżona góra, modlenie się do niego z oddaniem – gorące, słoneczne promienie, a uzyskane dzięki temu błogosławieństwa […]