3 lipca 2024

Wiosenne nauki 2024 – Pięćdziesiąt strof o guru – Dzień drugi: Jak ważne są samaja

5 lutego 2024 Jego Świątobliwość rozpoczął od słów zachęty skierowanych do mniszek. Przypomniał wszystkim, że zainicjował tradycję wykładów Arja Kszema, jako miejsca, gdzie wszystkie klasztory żeńskie mogłyby się spotkać i omawiać Dharmę. Słuchanie nauk i rozmyślanie o nich jest niezbędnym fundamentem praktyki dharmicznej. Bohaterzy najpierw badają związekMiędzy nauczycielem i uczniem,Gdyż […]
19 czerwca 2024

Wiosenne nauki 2024 – Pięćdziesiąt strof o guru – Dzień pierwszy: Uzasadnienie i historia

3 lutego 2024 Gjalłang Karmapa otworzył nowy cykl nauk dla mniszek od pozdrowienia Drupona Deciena Rinpocze, mniszek kagju i całej łączącej się przez internet sanghi. Uzasadnienie nauk Pięćdziesiąt strof o guru zdominowało liczne sugestie dotyczące tematu wykładów Arja Kszema, a powodem decyzji Jego Świątobliwości, by wybrać ten właśnie tekst, było […]