17 czerwca 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień trzynasty: Karmapa Mikjo Dordże i ślubowania bhikszuni

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 19 kwietnia 2022 Trzynasty i ostatni dzień wiosennych nauk Dharmy Arja Kszema Jego Świątobliwość rozpoczął on wyrażenia intencji skomentowania dwudziestej pierwszej strofy Dobrych czynów, pozostałe, a także Pochwałę „Bez wytchnienia szukał…” odkładając na przyszły […]
9 czerwca 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień dwunasty: Życie Dharmą

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 15 kwietnia 2022 Istnieje wiele przykładów przyjmowania cierpienia innych na siebie. Tak Jego Świątobliwość rozpoczął dwunasty dzień nauk poświęconych Autobiograficznym strofom Mikjo Dordże. Chociaż utożsamiany je z przeszłością, to również obecnie mamy wielu wspaniałych […]
31 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień jedenasty: Wprowadzanie wrogości na ścieżkę

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 11 kwietnia 2022 Jedenastego dnia nauk Arja Kszema nadszedł czas na dziewiętnastą strofę z Autobiograficznych strof Ósmego Karmapy Mikjo Dordże „Dobre czyny”. Według opisu Sangje Paldrupa z jego komentarza do Dobrych czynów, z medytacją […]
20 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień dziesiąty: Autentyczna praktyka Dharmy

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 9 kwietnia 2022 Jego Świątobliwość kontynuował omawianie drugiej części fragmentu o medytacji na względną bodhiczittę, według komentarza Sangje Paldrupa: czynienie z przeciwności ścieżki w czasie poza formalną medytacją. Ta część składa się z dziesięciu […]
13 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień dziewiąty: Działanie motywowane dobrymi intencjami jako ścieżka

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 8 kwietnia 2022 Dziewiąty dzień nauk Arja Kszema rozpoczął się od siedemnastego dobrego czynu Karmapy Mikjo Dordże. Według opisu komentarza Sangje Paldrupa, część poświęcona medytowaniu na bodhiczittę względną dzieli się na dwie: (a) Wymianę […]
9 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień ósmy: Ścieżka wybrukowana jest dobrymi intencjami

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 4 kwietnia 2022 Ósmy dzień wiosennych nauk Arja Kszema Jego Świątobliwość rozpoczął od szesnastego z dobrych czynów Mikjo Dordże. Kierując się komentarzem Sangje Paldrupa, w części o przyjmowaniu przeciwności jako ścieżki poza formalną medytacją, […]
1 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień siódmy: Czynienie z przeciwności ścieżki poza formalną medytacją

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 2 kwietnia 2022 Siódmego dnia wiosennych nauk Arja Kszema Jego Świątobliwość Karmapa mówił o czternastym i piętnastym dobrym czynie z Autobiograficznych strof Mikjo Dordże. Według komentarza jego asystenta, Sangje Paldrupa, odnośnie do medytacji na […]
21 kwietnia 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień szósty: Ostateczne wyjaśnienie

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 1 kwietnia 2022 Ostatnio Jego Świątobliwość wyjaśnił jak Mikjo Dordże został fałszywie oskarżony o napisanie listu odrzucającego tantrę njingmy jako nieprawdziwą Dharmę Buddhy. Teraz przeszedł do omówienia tej kontrowersji w kontekście trzynastego dobrego czynu […]
14 kwietnia 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień piąty: Obrona szkoły njingma: „Nasiona szczerości” Mikjo Dordże

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 28 marca 2022 Przyjmowanie przeciwności jako ścieżki w czasie po medytacji 3. Przyjmowanie mowy jako ścieżki Piąty dzień wiosennych nauk Dharmy Arja Kszema Jego Świątobliwość rozpoczął od wyjaśnienia, że teraz przejdzie do trzynastego dobrego […]
7 kwietnia 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień czwarty: Przyjmowanie krzywdy jako ścieżki oraz wady postawy sekciarskiej i podziałów

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 25 marca 2022 Po przywitaniu Jego Świątobliwość przeszedł do dalszego omawiania Autobiograficznych strof Mikjo Dordże, opierając się na komentarzu Sangje Paldrupa. Poprzednio Gjalłang Karmapa mówił o medytacji na względną bodhiczittę. Ta część dzieli się […]
3 kwietnia 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień trzeci: Zbieranie nagromadzeń

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 22 marca 2022 „Wczoraj przede wszystkim mówiłem o wymienianiu siebie na innych” – Jego Świątobliwość rozpoczął trzeci dzień wiosennych nauk na temat autobiograficznych strof Ósmego Karmapy Mikjo Dordże. Tego dnia kontynuował ten sam wątek. […]
31 marca 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień drugi: Praktyka wymiany siebie na innych

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 21 marca 2022 Drugi dzień nauk Arja Kszema Jego Świątobliwość rozpoczął od życzeń dobrego zdrowia, po czym przeszedł do omówienia dziesiątej strofy o dobrych czynach z autobiograficznych strof Karmapy Mikjo Dordże. Dodał, że jeden […]
28 marca 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień pierwszy: Pamiętajmy o tym, jakie mamy szczęście. Cel pisania historii wyzwolenia

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 19 marca 2022 Jego Świątobliwość powitał wszystkich – lamów, tulku, duchowych przyjaciół, mnichów i mniszki w klasztorach, w tym szczególnie mniszki biorące udział w wiosennych naukach Dharmy Arja Kszema, wszystkich przyjaciół w Dharmie z […]
16 marca 2022

Program nauk wiosennych 2022

Wiosenne Nauki „Arja Kszema”19 marca – 19 kwietnia 2022 roku Jego Świątobliwość Karmapa będzie kontynuował, rozpoczęte w zeszłym roku, omawianie pochwał Karmapy Mikjo Dordże. Ebook z omawianymi przez Karmapę tekstami w języku polskim można ściągnąć ze strony Dharma Ebooks. Nauki będą tłumaczone na żywo na język polski na kanale YouTube: Karmapa-Teachings
5 czerwca 2021

Dzień dwudziesty: Osobiste przemyślenia, jeszcze o stylu gardri i hołd dla guru

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 17 marca 2021 Ostatni dzień wiosennych nauk Dharmy Arja Kszema rozpoczął się od tradycyjnych modlitw. Następnie Gjalłang Karmapa przekazał pozdrowienia dla wszystkich mnichów i mniszek oraz przyjaciół w Dharmie słuchających webcastu. Ostatniego dnia Jego […]