4 lutego 2024

Kagju Guncie 2024 – Dzień pierwszy: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy do medytacji szine

8 stycznia 2024 Rodzaje przekazów Przedstawiciele klasztorów kagju złożyli Jego Świątobliwości Siedemnastemu Karmapie dary ciała, mowy i umysłu, po czym rozpoczęły się wyczekiwane nauki 24. Kagju Guncie – zimowych debat mnichów. Gjalłang Karmapa serdecznie wszystkich powitał i wyjaśnił, że będzie kontynuował nauki do Stu krótkich instrukcji Karmapy Mikjo Dordże. Podczas […]