23 maja 2024

Kagju Guncie 2024 – Dzień trzeci: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – słuchanie i rozmyślanie jako ścieżka

11 stycznia 2024 Trzeci dzień nauk Jego Świątobliwości Karmapy podczas zimowego zgromadzenia dla mnichów, był ostatnią sesją nauk dotyczących Instrukcji do Siedmiu wskazań Gjalły Jangynpy będących częścią Stu krótkich instrukcji Mikjo Dordże. Obejmują one siedem tematów: 1. Instrukcje do szine2. Instrukcje do [medytacji] wglądu3. Instrukcje do wolności od fabrykacji(przekaz i […]
21 maja 2024

Kagju Guncie 2024 – Dzień drugi: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – jak medytować

10 stycznia 2024 Drugiego dnia Jego Świątobliwość kontynuował nauki do Siedmiu wskazań Gjalły Jangynpy według Stu krótkich instrukcji Mikjo Dordże. Jak to wyjaśnił poprzedniego dnia, tekst składa się z trzech części: 1. Oddanie czci ze wskazaniem celu i tym samym określeniem natury tekstu, 2. Obszerne objaśnienie znaczenia tekstu, 3. Uwagi […]
4 lutego 2024

Kagju Guncie 2024 – Dzień pierwszy: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy do medytacji szine

8 stycznia 2024 Rodzaje przekazów Przedstawiciele klasztorów kagju złożyli Jego Świątobliwości Siedemnastemu Karmapie dary ciała, mowy i umysłu, po czym rozpoczęły się wyczekiwane nauki 24. Kagju Guncie – zimowych debat mnichów. Gjalłang Karmapa serdecznie wszystkich powitał i wyjaśnił, że będzie kontynuował nauki do Stu krótkich instrukcji Karmapy Mikjo Dordże. Podczas […]