2 kwietnia 2023

Wprowadzenie do Objaśnienia Traktatu udowadniającego „tylko umysł”

Kagju Guncie, dzień piąty – 25 stycznia 2023 Ostatniego dnia nauk Gjalłang Karmapa przekazał ogólne wyjaśnienia najważniejszych punktów tekstów i komentarzy, podpierając się przede wszystkim komentarzem Kuijiego do Traktatu udowadniającego „tylko umysł” (znanego również jako Traktat udowadniający „tylko świadomość”). Ten traktat jest tak naprawdę komentarzem do oryginalnych słów Trzydziestu strof […]
24 marca 2023

Kuiji: Niezwykła istota i ojciec chińskiej szkoły „tylko umysł”

Kagju Guncie, dzień czwarty – 21 stycznia 2023 Karmapa rozpoczął kolejną sesję od zakwestionowania czy opis tego, jak Kuiji został mnichem, zawarty w Żywotach wybitnych mnichów, jest wiarygodny. Jest tam mowa o oporze Kuijiego przed przyjęciem święceń, przełamanym dopiero przez nieustępliwość Xuanzanga. Ale nawet wtedy Kuiji postawił trzy warunki sprzeczne […]
7 marca 2023

Spuścizna chińskich tłumaczy

Kagju Guncie, dzień trzeci – 19 stycznia 2023 Gjalłang Karmapa powitał wszystkich trzeciego dnia nauk. Rozpoczął od tego, o czym mówił podczas poprzedniej sesji, tj. od metod przekładu stosowanych w dawnych Chinach. Omówił te metody, wyjaśnił ich kolejność oraz sposób, w jaki tłumacze i ich asystenci dzieli się pracą. Następnie […]
15 lutego 2023

Starożytne metody przekładu: dynamika i debaty

Kagju Guncie, dzień drugi – 16 stycznia 2023 Obecnie mamy łatwy dostęp do bardzo wielu buddyjskich tekstów, które są tłumaczone na nasze języki narodowe. Jednak nie mielibyśmy takiego szczęścia, gdyby nie ciężka praca tłumaczy, zarówno w dawnych czasach, jak i dzisiaj. Jego Świątobliwość rozpoczął nauki drugiego dnia od oddania hołdu […]
1 lutego 2023

Różne podejścia do Trzydziestu strof Wasubandhu szkoły „tylko umysł”

Kagju Guncie, dzień pierwszy – 14 stycznia 2023 Przed rozpoczęciem pierwszej sesji nauk Kagju Guncie Kjabdzie Gjaltsab Rinpocze, Kjabdzie Bokar Rinpocze i Khencien Lodro Donjo Rinpocze ofiarowali Jego Świątobliwości Karmapie mandalę. Mnichom zgromadzonym w sziedrze Bokar podano słodki ryż i herbatę. Gjalłang Karmapa powitał wszystkich i zauważył, że wreszcie, po […]
26 marca 2022

Teksty „tylko umysłu” w języku chińskim – Trzydzieści strof: dzień dziesiąty

8 lutego 2022 Karmapa rozpoczął od powitania członków Sanghi w sziedrach, duchowych przyjaciół i nauczycieli, tulku oraz wszystkich świeckich i wyświęconych słuchających. „Do wszystkich moich przyjaciół w Dharmie, słuchających webcastu, zwłaszcza tych mieszkających w Tybecie, wszystkich naszych przyjaciół i krewnych w Tybecie: mam nadzieję, że wszyscy dobrze się macie”. Był […]
20 marca 2022

Trwały wpływ „tylko umysłu” i stanowisko szkoły natury Buddhy – Trzydzieści strof: dzień dziewiąty

6 lutego 2022 Jego Świątobliwość rozpoczął od powtórzenia wniosku z poprzedniego dnia nauk: w Tybecie niezależna szkoła „tylko umysł” nigdy się nie rozwinęła i była to tradycja, której nie darzono tam wielkim szacunkiem. W rdzennym tekście Czandrakirtiego i w komentarzu do Wejścia na środkową drogę, które stały się popularne w […]
17 marca 2022

Popularyzacja tekstów „tylko umysłu” w Tybecie – Trzydzieści strof: dzień ósmy

4 lutego 2022 Jak rozwinęły się studia nad „Dharmami Maitrei” Gjalłang Karmapa rozpoczął od powitania wszystkich i życzeń pomyślności i dobrego zdrowia. Ósmego dnia zimowych nauk Jego Świątobliwość przedstawił krótki zarys dalszej treści wykładów dotyczących szerzenia się „tylko umysłu”, a konkretnie tekstów „tylko umysłu” w Tybecie. Poprzednio przedstawiony został podział […]
14 marca 2022

Szkoła „tylko umysł” w Tybecie – Trzydzieści strof: dzień siódmy

2 lutego 2022 Jego Świątobliwość rozpoczął od uwagi, że według kalendarza Tsurphu tego dnia był Losar, tybetański Nowy Rok. Złożył wszystkim życzenia szczęśliwego Nowego Roku, wypełnienia założonych celów i wyraził nadzieję, że wszystko będzie układać się wspaniale. Przekazał również krótkie noworoczne przesłanie w języku chińskim. Tematem tego dnia była szkoła […]
9 marca 2022

Szkoła „tylko umysł” przejawiania się zjawisk w Chinach, Japonii i Korei – Trzydzieści strof: dzień szósty

30 stycznia 2022 Szkołę charakterystyk Dharmy można też nazywać szkołą przejawiania się zjawisk – wyjaśnił Gjalłang Karmapa, kontynuując temat naukowych podstaw szkoły „tylko umysł”, gdy szerzyła się z Indii ku Chinom, Japonii i Korei. Dlaczego nadaje się jej właśnie taką nazwę – szkoły przejawiania się zjawisk? Mówiąc najprościej, analizuje ona […]
3 marca 2022

Spadkobiercy Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień piąty

29 stycznia 2022 Karmapa rozpoczął od przedstawienia więcej szczegółów zanegowania przez profesora Padmanabha S. Jainiego hipotezy o istnieniu dwóch Wasubandhu, w IV i V wieku. Profesor Jaini oparł swoją argumentację na porównaniu dwóch tekstów: Skarbnicy abhidharmy i Lampy abhidharmy. Drugi z nich to niekompletna sanskrycka wersja odnaleziona w klasztorze Szialu […]
24 lutego 2022

Twórcy poglądu „tylko umysł” – Asanga i Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień czwarty

27 stycznia 2022 Maitreja Wspaniała recytacja „Guru jogi czterech pór dnia” poprzedziła nauki tego dnia. Po zwyczajowych modlitwach wstępnych i pozdrowieniach Jego Świątobliwość uzupełnił swoje przedstawienie Dharm (dzieł) Maitrei z poprzedniej sesji. Nieco inaczej identyfikuje te teksty kanon chiński i inaczej kanon tybetański. Według tradycji tybetańskiej autorem Poziomów jogaczary był […]
6 lutego 2022

Szacunek dla praktyki dhjany. Jogini, którzy cenią jogę – Trzydzieści strof: dzień trzeci

26 stycznia 2022 Karmapa rozpoczął od streszczenia czterech najważniejszych warunków, które doprowadziły do powstania szkoły „tylko umysł”. Pierwszym była ogólna tendencja buddyjskich poglądów ewoluowania ku idei „tylko umysłu”, mówiącej, że umysł jest na pierwszym miejscu, jest najważniejszy. Jest to generalny kierunek, w jakim zmierzali buddyści. Drugim było ustalenie podstawy dla […]
30 stycznia 2022

Pochodzenie szkoły „tylko umysł” i jej związek z poglądem madhjamaki na pustość – Trzydzieści strof: dzień drugi

24 stycznia 2022 Jego Świątobliwość rozpoczął od przypomnienia tego, co powiedział w ostatniej części nauk poprzedniego dnia. „Tylko umysł” i jogaczara Powtórzył więc, że nazwę „tylko umysł” należy rozumieć jako pogląd, teksty i wyjaśnienia tradycji jogaczara. W tekstach szkoły „tylko umysł” pojawiają się dwa sanskryckie terminy: widżniapti (przytomność) i widżniana […]
28 stycznia 2022

Pojawienie się szkoły „tylko umysł”. Dlaczego warta jest szacunku i badań – Trzydzieści strof: dzień pierwszy

23 stycznia 2022 Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa rozpoczął nauki o tekście Wasubhandhu Trzydzieści strof od powitania wszystkich. Chociaż zimowe nauki kagju w Bodhgai zostały odwołane z powodu pandemii, poszczególne siedry zorganizowały własne sesje i poprosiły Karmapę o nauczanie za pośrednictwem webcastu. Jego Świątobliwość wybrał „tylko umysł”, gdyż jest to temat […]