29 września 2021

Nihiliści, sceptycy, materialiści i antagoniści w wojnie filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień dziesiąty

Letnie nauki „Mar Ngok” – 7 września 2021 Jego Świątobliwość kontynuował wykład o rodzącej się indyjskiej myśli w epoce filozofii. Poprzednio omówił już sześć darśan, czyli filozoficznych szkół ortodoksyjnego hinduizmu, teraz przeszedł do opisania sześćdziesięciu dwóch poglądów filozoficznych znanych nam z tekstów buddyjskich. Karmapa wyjaśnił, że osoby praktykujące religię w […]
24 września 2021

Sześć darśan, czyli szkół ortodoksyjnego hinduizmu: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień dziewiąty

Letnie nauki „Mar Ngok” – 6 września 2021 Sześć darśan Jego Świątobliwość rozpoczął od przypomnienia: w epoce filozofii z Brahmanów rozwinęły się sutry, po czym pojawiło się sześć darśan (szkół ortodoksyjnego hinduizmu), które z kolei wyłoniły się z Upaniszad. Mówiąc ogólnie, w tej epoce pojawiło się wiele systemów filozoficznych, przede […]
17 września 2021

Epoka filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień ósmy

Letnie nauki „Mar Ngok” – 3 września 2021 Gjalłang Karmapa kontynuował wykład o wczesnej historii Indii, będącej tłem do zrozumienia życia i nauk Buddhy Śakjamuniego. Epoka filozofii jest trzecią częścią okresu późnowedyjskiego. Indoariowie kontynuowali swą ekspansję z Pendżabu do Doliny Gangesu i jeszcze dalej. Niektórzy uważają ślady pozostawione przez politykę […]