14 stycznia 2024

Arja Kszema 2023 – Dzień trzynasty: Mikjo Dordże – człowiek czynu

16 maja 2023 Ostatniego dnia tegorocznych wydłużonych dwumiesięcznych nauk Jego Świątobliwość Karmapa przedstawił ostatni z dobrych czynów Mikjo Dordże, w podsumowaniu, które jasno pokazało co to znaczy pracować bez wytchnienia dla dobra istot. (Czasami wydawało się, że Siedemnasty Karmapa mówi z tak wielką pasją i tak spontanicznie o Ósmym Karmapie, […]
4 stycznia 2024

Arja Kszema 2023 – Dzień dwunasty: Trening w dwóch rodzajach bodhiczitty i sześciu sposobach jasnowidzenia

13 maja 2023 Na wstępie nauk Jego Świątobliwość dał przekaz modlitwy o długie życie, którą napisał w odpowiedzi na prośby o szybkie wyzdrowienie Khenciena Thrangu Rinpocze. W poprzednim roku Gjalłang Karmapa wspomniał, że już drugi rok w Nepalu odbywa się pudża dla Khenciena Thrangu Rinpocze, więc skorzystał z okazji i […]
2 stycznia 2024

Arja Kszema 2023 – Dzień jedenasty: Posąg Sangje Njenpy Rinpocze i Guru Joga Czterech Pór Dnia

12 maja 2023 Jego Świątobliwość tradycyjnie rozpoczął kolejny dzień wykładów od przesłania serdecznego pozdrowienia wszystkim słuchającym i oglądającym przez internet, lamom, tulku, mniszkom i mnichom, wszystkim przyjaciołom duchowym i całej sandze. Przekazał życzenia wszystkim przyjaciołom w Dharmie na całym świecie, wyrażając nadzieję, że wszyscy mają się dobrze. Gjalłang Karmapa wspomniał, […]
19 grudnia 2023

Życie Pierwszego Karmapy Dusuma Khjenpy

15 grudnia 2023 roku Dzisiaj przypada rocznica dnia, w którym Dusum Khjenpa zamanifestował się w formie sambhogakai lub też odszedł w parinirwanę. Jak wiecie, Dusum Khjenpa był założycielem tradycji nauk karma kagju oraz pierwszym Gjalłangiem Karmapą, czyli Dzierżycielem Czarnej Korony. Chyba nie muszę zbyt wiele o tym mówić. Chcę jedynie […]
4 grudnia 2023

Wspólne oświadczenie dotyczące reinkarnacji Kunziga Szamara Rinpoczego

4 grudnia 2023 roku Tradycja rozpoznawania inkarnacji tulku jest znakiem szczególnym buddyzmu tybetańskiego. Z reguły przyjmuje się, że początek nadali jej Gjalłang Karmapowie. Począwszy od Pierwszego Szamarpy, Tokdena Drakpy Senge, bezpośredniego ucznia Trzeciego Karmapy Rangdziunga Dordże, jego linia jest jedną z najdłuższych w historii wszystkich linii tybetańskich tulku. Większość inkarnacji […]
25 listopada 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień dziesiąty: Związek guru-uczeń

2 maja 2023 Witając serdecznie źródło schronienia – szlachetną sanghę – w tym przede wszystkim mnichów i mniszki, a także świeckich uczniów, Gjalłang Karmapa rozpoczął dziesiątą sesję wiosennych nauk. Ta sesja dotyczy trzydziestego drugiego (z trzydziestu trzech) dobrego czynu z Dwóch autobiograficznych pochwał Mikjo Dordże. Ten czyn skupia się na […]
9 listopada 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień dziewiąty: Jak odróżnić sytuacje przynoszące owoc od sytuacji bezowocnych

27 kwietnia 2023 Dziewiątego dnia Gjalłang Karmapa podsumował nauki z poprzedniej sesji: jak Mikjo Dordże zakładał klasztorne uczelnie do studiowania filozofii sutr, szkoły tantryczne do zgłębiania wadżrajany, ośrodki odosobnieniowe do praktykowania ścieżek metod i wyzwolenia, sześciu Dharm i mahamudry. Na dziewiąty dzień Jego Świątobliwość zaplanował omówienie trzydziestego pierwszego dobrego czynu […]
9 października 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień ósmy: Jak Mikjo Dordże podkreślał konieczność studiowania. Założenie Karma Gatsal Sziungluk Ling

26 kwietnia 2023 Jego Świątobliwość rozpoczął sesję od serdecznego powitania wszystkich słuchających. Następnie wspomniał, że dzień wcześniej urodziny obchodził Jangsi Bokar Rinpocze. „Mam nadzieję, że jego życie i aktywność rozkwitną. Dziękuję wszystkim, którzy służą Rinpoczemu, w szczególności Kjabdzie Khenpo Rinpoczemu, asystentom oraz jego rodzicom i krewnym. Chciałbym również was wszystkich […]
23 września 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień siódmy: Jak sangha podtrzymuje Dharmę

21 kwietnia 2023 Siódmego dnia wiosennych nauk Gjalłang Karmapa omówił dwudziestą dziewiątą i trzydziestą strofę Dobrych czynów Mikjo Dordże. W dalszym ciągu Jego Świątobliwość wspomagał się połączonym fragmentem (strofy 9-33) z opisu zawartego w komentarzu Sangje Paldrupa (rękopis z Drepungu) do rdzennego tekstu. Spośród trzech typów istot ta część omawia […]
27 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień szósty: Niebezpieczeństwo dharmicznych sporów wypływających z przywiązania

18 kwietnia 2023 Po serdecznym powitaniu mniszek, mnichów oraz wszystkich członków sanghi i świeckich, a także wyświęconych przyjaciół, słuchających przez Internet, Gjalłang Karmapa rozpoczął drugą serię tegorocznych wiosennych nauk dla mniszek. Niektóre z pierwotnie zaplanowanych sesji zostały odwołane, natomiast zgromadzenie w Vajra Vidya Institute w Sarnath dobiegło końca. Tym niemniej […]
19 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień piąty: Godny zaufania nauczyciel

8 kwietnia 2023 Nadszedł ostatni dzień wiosennych nauk, które miały być udzielone podczas Arja Kszema. Tym niemniej Jego Świątobliwość zamierzał kontynuować, aż zakończy omawianie tekstów. Jako że w Waranasi zaczynało się lato, pogoda wkrótce miała stać się gorąca nie do zniesienia. Lepiej więc było, aby mniszki zgodnie z planem rozjechały […]
14 sierpnia 2023

38. Kagju Mynlam Cienmo

14 – 25 stycznia 2024, Bodhgaja Przez wiele lat wyrażaliśmy życzenia, aby Guru Wadżradhara Ciamgon Tai Situ Rinpocze mógł uczestniczyć w Kagju Mynlam. Choć był wielokrotnie zapraszany, nie mógł przybyć do Bodhgai. W tym roku, na polecenie Siedemnastego Gjalłanga Karmapy, Lama Ciodrak – dyrektor wykonawczy Kagju Mynlam – w towarzystwie […]
21 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień czwarty: Paramita dhjany i oczyszczanie strumienia umysłu

2 kwietnia 2023 Na samym wstępie czwartego dnia nauk Jego Świątobliwość wyjaśnił, że kilka ostatnich dni musiał spędzić na odpoczynku i przygotowywaniu tekst praktyki Tary Pięciu Bóstw. Dodał, że sesje będą się odbywały aż zakończy nauczanie tekstów. Nauki tego dnia skupiły się na dwudziestym szóstym, dwudziestym siódmym i dwudziestym ósmym […]
1 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień trzeci: Paramity etyczności, cierpliwości i radosnego wysiłku

24 marca 2023 Trzeciego dnia wiosennych nauk Jego Świątobliwość skupił się na dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym i dwudziestym piątym dobrym czynie. Według komentarza Sangje Paldrupa, część omawiająca, jak Mikjo Dordże praktykował ścieżkę istot o największych zdolnościach dzieli się na trzy mniejsze części: 1) Intencję: wzbudzenie bodhiczitty,2) Działanie: medytację na dwa […]
21 maja 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień drugi: Paramita szczodrości i pogląd o nietrwałości

22 marca 2023 Obecny cykl nauk oparty jest na dziełach Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Dwie autobiograficzne pochwały: Dobre czyny i „Bez wytchnienia szukał”. Obydwa teksty zostały napisane jako utwory poetyckie i autorem obydwu jest sam Karmapa. Nie są to chronologiczne zapiski z datami, celami podróży itp., lecz namthary, czyli historie […]