23 września 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień siódmy: Jak sangha podtrzymuje Dharmę

21 kwietnia 2023 Siódmego dnia wiosennych nauk Gjalłang Karmapa omówił dwudziestą dziewiątą i trzydziestą strofę Dobrych czynów Mikjo Dordże. W dalszym ciągu Jego Świątobliwość wspomagał się połączonym fragmentem (strofy 9-33) z opisu zawartego w komentarzu Sangje Paldrupa (rękopis z Drepungu) do rdzennego tekstu. Spośród trzech typów istot ta część omawia […]
27 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień szósty: Niebezpieczeństwo dharmicznych sporów wypływających z przywiązania

18 kwietnia 2023 Po serdecznym powitaniu mniszek, mnichów oraz wszystkich członków sanghi i świeckich, a także wyświęconych przyjaciół, słuchających przez Internet, Gjalłang Karmapa rozpoczął drugą serię tegorocznych wiosennych nauk dla mniszek. Niektóre z pierwotnie zaplanowanych sesji zostały odwołane, natomiast zgromadzenie w Vajra Vidya Institute w Sarnath dobiegło końca. Tym niemniej […]
19 sierpnia 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień piąty: Godny zaufania nauczyciel

8 kwietnia 2023 Nadszedł ostatni dzień wiosennych nauk, które miały być udzielone podczas Arja Kszema. Tym niemniej Jego Świątobliwość zamierzał kontynuować, aż zakończy omawianie tekstów. Jako że w Waranasi zaczynało się lato, pogoda wkrótce miała stać się gorąca nie do zniesienia. Lepiej więc było, aby mniszki zgodnie z planem rozjechały […]
14 sierpnia 2023

38. Kagju Mynlam Cienmo

14 – 25 stycznia 2024, Bodhgaja Przez wiele lat wyrażaliśmy życzenia, aby Guru Wadżradhara Ciamgon Tai Situ Rinpocze mógł uczestniczyć w Kagju Mynlam. Choć był wielokrotnie zapraszany, nie mógł przybyć do Bodhgai. W tym roku, na polecenie Siedemnastego Gjalłanga Karmapy, Lama Ciodrak – dyrektor wykonawczy Kagju Mynlam – w towarzystwie […]
21 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień czwarty: Paramita dhjany i oczyszczanie strumienia umysłu

2 kwietnia 2023 Na samym wstępie czwartego dnia nauk Jego Świątobliwość wyjaśnił, że kilka ostatnich dni musiał spędzić na odpoczynku i przygotowywaniu tekst praktyki Tary Pięciu Bóstw. Dodał, że sesje będą się odbywały aż zakończy nauczanie tekstów. Nauki tego dnia skupiły się na dwudziestym szóstym, dwudziestym siódmym i dwudziestym ósmym […]
1 lipca 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień trzeci: Paramity etyczności, cierpliwości i radosnego wysiłku

24 marca 2023 Trzeciego dnia wiosennych nauk Jego Świątobliwość skupił się na dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym i dwudziestym piątym dobrym czynie. Według komentarza Sangje Paldrupa, część omawiająca, jak Mikjo Dordże praktykował ścieżkę istot o największych zdolnościach dzieli się na trzy mniejsze części: 1) Intencję: wzbudzenie bodhiczitty,2) Działanie: medytację na dwa […]
21 maja 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień drugi: Paramita szczodrości i pogląd o nietrwałości

22 marca 2023 Obecny cykl nauk oparty jest na dziełach Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Dwie autobiograficzne pochwały: Dobre czyny i „Bez wytchnienia szukał”. Obydwa teksty zostały napisane jako utwory poetyckie i autorem obydwu jest sam Karmapa. Nie są to chronologiczne zapiski z datami, celami podróży itp., lecz namthary, czyli historie […]
14 maja 2023

Arja Kszema 2023 – Dzień pierwszy: Motywacja dla mniszek i dwudziesty pierwszy dobry czyn Mikjo Dordże

20 marca 2023 Gjalłang Karmapa powitał wszystkich pierwszego dnia nauk siódmego zgromadzenia mniszek Arja Kszema, znanego obecnie jako wiosenne nauki. Pierwotnie Jego Świątobliwość zamierzał rozpocząć wykłady już 14 marca, lecz ze względu na niedające się uniknąć obowiązki i spotkania, tegoroczna inauguracja została przesunięta na 20 marca. Plan zakładał ukończenie w […]
30 kwietnia 2023

Życie i wyzwolenie pana Atiśi: Dzień trzeci

Specjalne Kagju Mynlam – 1 lutego 2023 Pierwsza spuścizna Jeszie Y: Upowszechnienie nauk Trzeciego i ostatniego dnia nauk o życiu i wyzwoleniu Atiśi Jego Świątobliwość mówił o wielkich spuściznach Jeszie Y. Pierwszą z nich jest upowszechnienie nauk poza region Górnego Tybetu. Od czasów, gdy Langdarma prześladował, nauki minęło około sto […]
11 kwietnia 2023

Życie i wyzwolenie pana Atiśi: Dzień drugi

Specjalne Kagju Mynlam – 31 stycznia 2023 Jego Świątobliwość zaznaczył, że skoro nauki zaplanowano jedynie na trzy dni, będzie mógł opowiedzieć tylko o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia i wyzwolenia Atiśi. Pierwszego dnia mówił o tym, jak, gdzie i kiedy urodził się Atiśa oraz, jak od wczesnej młodości studiował wiele tantr. […]
5 kwietnia 2023

Życie i wyzwolenie Pana Atiśi: Dzień pierwszy

Specjalne Kagju Mynlam – 30 stycznia 2023 Jego Świątobliwość rozpoczął nauki od przypomnienia, że ziarna obecnego Kagju Mynlamu zostały zasiane w latach 80. w Bodhgai, dzięki życzliwości poprzedniego Kalu Rinpocze i poprzedniego Bokara Rinpocze (między innymi). Stąd też warto zwrócić uwagę na pomyślne historyczne związki, które nadal kwitną przez fakt, […]
2 kwietnia 2023

Wprowadzenie do Objaśnienia Traktatu udowadniającego „tylko umysł”

Kagju Guncie, dzień piąty – 25 stycznia 2023 Ostatniego dnia nauk Gjalłang Karmapa przekazał ogólne wyjaśnienia najważniejszych punktów tekstów i komentarzy, podpierając się przede wszystkim komentarzem Kuijiego do Traktatu udowadniającego „tylko umysł” (znanego również jako Traktat udowadniający „tylko świadomość”). Ten traktat jest tak naprawdę komentarzem do oryginalnych słów Trzydziestu strof […]
24 marca 2023

Kuiji: Niezwykła istota i ojciec chińskiej szkoły „tylko umysł”

Kagju Guncie, dzień czwarty – 21 stycznia 2023 Karmapa rozpoczął kolejną sesję od zakwestionowania czy opis tego, jak Kuiji został mnichem, zawarty w Żywotach wybitnych mnichów, jest wiarygodny. Jest tam mowa o oporze Kuijiego przed przyjęciem święceń, przełamanym dopiero przez nieustępliwość Xuanzanga. Ale nawet wtedy Kuiji postawił trzy warunki sprzeczne […]
7 marca 2023

Spuścizna chińskich tłumaczy

Kagju Guncie, dzień trzeci – 19 stycznia 2023 Gjalłang Karmapa powitał wszystkich trzeciego dnia nauk. Rozpoczął od tego, o czym mówił podczas poprzedniej sesji, tj. od metod przekładu stosowanych w dawnych Chinach. Omówił te metody, wyjaśnił ich kolejność oraz sposób, w jaki tłumacze i ich asystenci dzieli się pracą. Następnie […]
26 lutego 2023

Przesłanie z okazji Specjalnego Kagju Mynlam

5 lutego, 2023 r. Po długim ofiarowaniu mandali, przeprowadzonym przez Jangsi Bokara Rinpoczego i Khenpo Lodro Dynjo Rinpoczego (gospodarzy tegorocznego Mynlamu, który odbywał się w sziedrze klasztoru Mirik), Karmapa zwrócił się do wszystkich uczestników i widzów on-line: Mamy taki zwyczaj, że ostatniego dnia Mynlamu wygłaszam krótką mowę. Więc w zasadzie […]