Czarna Korona


J.Ś. XVI Karmapa podczas ceremonii Czarnej Korony w Rumteku, Sikkim. Fot.: Samye Ling

Na początku XV wieku Piąty Karmapa, Deszin Sziekpa, przyjął zaproszenie cesarza Chin, by nauczać na jego dworze. Podróż z Tybetu zajęła mu trzy lata, jako że udzielając po drodze nauk, powoli przemierzał ze swoim wielkim obozem rozległe tereny oddzielające Tybet od ówczesnej stolicy Chin Nankinu. Deszin Sziekpa podążał śladem Drugiego, Trzeciego i Czwartego Karmapy, którzy wcześniej także odbyli tę samą długą podróż. Podobnie jak jego poprzednicy, Piąty Karmapa, gdy już dotarł do celu, nawiązywał bliskie kontakty z władcą Chin, a po drodze tworzył dharmiczne związki z miejscową ludnością. Po dotarciu do Nankinu u wrót miasta witało go tysiące mnichów.

Miesiąc po przybyciu na cesarski dwór Gjalłang Karmapa zaczął udzielać nauk. Przez dwadzieścia dwa dni przekazywał swą wiedzę cesarzowi i jego świcie. Jak świadczą zapisy tej wizyty, była to nadzwyczajna seria wykładów i abhiszek. Wszyscy obecni widzieli codziennie niezwykłe, pomyślne znaki. Nadworni skrybowie stworzyli szczegółowy zapis tych wydarzeń, sumiennie dokumentując nadzwyczajny sposób nauczania Dharmy przez Karmapę. W posiadaniu cesarza znalazła się kronika spisana w pięciu alfabetach na ponad piętnastometrowym zwoju papieru podszytego jedwabiem i opatrzona ilustracjami.

Dzięki swym szczególnym mocom Deszin Sziekpa przygotował odpowiednio umysł cesarza Jongle, by ten dostrzegł wspaniałe przymioty Gjalłanga Karmapy. Pewnego dnia, podczas rytualnej ceremonii, przepełniony wiarą cesarz nagle zobaczył koronę unoszącą się nad Jego głową. Głęboko poruszony tym doświadczeniem, poprosił o pozwolenie stworzenia wiernej kopii tego, co widział. Karmapa wyraził zgodę, a Jongle poinstruował artystów, jak powinien wyglądać fizyczny model korony. Choć ma ona głęboko granatowy kolor, z daleka nabiera czarnego odcienia, więc stała się znana jako Czarna Korona.

Ozdobiona klejnotami Czarna Korona zakładana przez Karmapów podczas Ceremonii Czarnej Korony pozwala widzom doświadczyć inspirującego oddziaływania szczególnych przymiotów Karmapy, które w 1407 roku dostrzegł jego niezwykle oddany uczeń.

Co zobaczył cesarz: Naturalnie Obecna Korona

Cesarz poprosił o objaśnienie swojej wizji i wtedy dowiedział się, że ta korona jest naturalnie obecnym i nieodłącznym elementem fizycznego przejawiania się wszystkich Karmapów. W jednym z przeszłych odrodzeń, dużo wcześniej zanim objawił się światu jako Dusum Khjenpa, Karmapa osiągnął dziesiąty stopień Bodhisattwy (dziesiąte bhumi), wyjątkowo wysoki poziom duchowego urzeczywistnienia. Gdy Bodhisattwa osiąga ten stan, wszyscy Buddowie gromadzą się wokół niego lub niej i wykonują specjalną ceremonię koronowania, czyli abhiszekę. W przypadku Bodhisattwy, który miał zostać Karmapą, mówi się, iż koronę wykonały Dakinie z ofiarowanych przez siebie włosów a w chwili otrzymania abhiszeki korona stała się naturalną częścią jego osoby. Nazywana jest Naturalnie Obecną Koroną Mądrości (tyb.: Jeszie Rangnang gi Ciepen) i dostrzec ją mogą tylko ludzie o wyjątkowej czystości widzenia, którzy potrafią zobaczyć Buddów w ich prawdziwej widocznej postaci, nazywanej w sanskrycie sambhogakają. Zatem korona jest niewidoczna dla większości zwykłych istot, ale gdy uczeń oczyści swój umysł poprzez wielkie i niewzruszone oddanie, zaczyna ją dostrzegać.

Wizja, której doznał cesarz, wydaje się niezwykła, ale to całkiem naturalne, że po osiągnięciu pewnego duchowego poziomu wielcy mistrzowie demonstrują oznaki urzeczywistnienia. Takie zewnętrzne oznaki szczególnych wewnętrznych przymiotów Przebudzenia opisano w biografiach Buddhy Śakjamuniego, choć za jego życia nie wszyscy byli w stanie pojąć ich znaczenie. W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie w obecności wielkich mistrzów odczuwają czasem oddziaływanie ich nadzwyczajnych cech. Ale z powodu powszechnej skłonności do cynizmu i współzawodnictwa obecnie z niechęcią myślimy o obdarzaniu kogoś czcią i nie dostrzegamy duchowej wielkości istot żyjących obok nas.

Nawet za czasów pierwszych Karmapów tylko garstka osób z ich najbliższego otoczenia była w stanie pojąć ich szczególne przymioty. Jednak dzięki życzliwości cesarza Jongle, który stworzył materialną kopię korony, przez ostatnie sześćset lat zwykłe osoby mają sposobność doświadczyć przedsmaku tego, co normalnie jest dla nich niedostępne. Jak twierdzą, przeżycie to jest tak silne, że ma moc wyzwalania poprzez widzenie. Tę zdolność odzwierciedla oficjalna nazwa tej korony: Korona, Która Wyzwala Poprzez Widzenie (tyb.: Usza Thong Dryl).

Symbolika Czarnej Korony

Jak wyjaśnił Siedemnasty Karmapa w jednym ze swoich wykładów, Czarna Korona jest symbolem rodziny wadżry (jednej z pięciu rodzin Dhjani-Buddhów) oraz znakiem więzi łączącej Karmapów z Buddhą Akszobhją. Słońce i księżyc umieszczone pośrodku Korony symbolizują dwa rodzaje mądrości Buddhów: mądrość widzenia zjawisk takimi, jakie są oraz mądrość widzenia trzech czasów. Klejnot na szczycie Korony symbolizuje Pana Wszystkich Rodzin Buddhów – Buddhę Wadżradharę. Skrzyżowane dordze z pięcioma klejnotami symbolizuje pięć rodzin Buddhów. Chmury umieszczone po bokach symbolizują "chmury Dharmy" sprowadzające deszcz mądrości i współczucia. Głęboko granatowy kolor Korony symbolizuje dharmathę – niezmienną naturę rzeczy.

Ceremonia

Korona, Która Wyzwala Poprzez Widzenie to nie tylko materialny symbol niezwykłych duchowych przymiotów uosabianych przez Karmapów. Wykorzystywana jest również jako metoda, za pomocą której te właściwości mogą oddziaływać na innych, inspirować ich i im pomagać. W tym celu poprzedni Karmapowie stworzyli ceremonię znaną dzisiaj jako Ceremonia Wadżra- lub Czarnej Korony. Choć zazwyczaj świadkami ceremonii są zwykłe istoty, samo widzenie Karmapy w materialnej koronie na głowie jest zapowiedzią tego, że w przyszłości ich umysły będą na tyle czyste, by dostrzec pełnię przymiotów Przebudzonych, bez potrzeby wsparcia z zewnątrz.

Sama Ceremonia rozpoczyna się ofiarowaniem mandali i tradycyjną siedmioczęściową modlitwą. Następnie Gjalłang Karmapa pogrąża się się w medytacji, wizualizując samego siebie w formie Buddy Współczucia, Awalokiteśwary. Po nałożeniu Korony recytuje sześciosylabową mantrę Awalokiteśwary: om mani padme hum. Na wychodźstwie Ceremonia Czarnej Korony stała się dla Jego Świątobliwości Szesnastego Karmapy bardzo istotnym elementem działania dla dobra istot. Udzielał tego błogosławieństwa wielokrotnie w Europie, Ameryce Północnej i południowej Azji. Wielu zachodnich uczniów, praktykujących w tradycji karma kagju, po raz pierwszy zetknęło się z tą linią, biorąc udział w Ceremonii Czarnej Korony udzielanej przez Szesnastego Karmapę.

Historia nie odnotowała, kiedy odbyła się pierwsza Ceremonia Czarnej Korony, ale wiemy na pewno, że praktyka ta stała się bardzo popularna za czasów Dziewiątego Karmapy Łangciuka Dordże (1556–1603). Trzeci Dalajlama, Sonam Gjatso (1543–1588), jak i Piąty Wielki Dalajlama opisali w swych autobiografiach spotkanie Dziewiątego Karmapy z Trzecim Dalajlamą. Dalajlama ofiarował hojne dary i poprosił Karmapę o udzielenie Ceremonii Czarnej Korony. Na jej zakończenie zapytał, czy mógłby dotknąć korony i włożyć ją na głowę. Dziewiąty Karmapa przystał na to, a gdy Dalajlama włożył koronę, pojawiło się wiele pomyślnych znaków. Można zatem powiedzieć, że od chwili wykonania Czarnej Korony związana z nią ceremonia nabrała wielkiego znaczenia.

Oryginalna Korona Działania noszona przez II Karmapę zachowana od XIII w.

Inne korony Karmapów

Czarna Korona nie jest jedyną koroną Karmapów. Inną koroną związaną z linią Karmapów, noszoną przez nich podczas różnych okazji, jest Korona Działania (tyb.: le sziu). Po otrzymaniu wstępnych święceń mnisich Dusum Khjenpa miał wizję Buddów ofiarowujących mu czarną czapkę. Pierwszy Karmapa wykonał potem fizyczny model tej czapki, którą zaczęto nazywać le sziu.

Oryginalną le sziu noszoną przez Drugiego Karmapę uwieczniono na zdjęciu obok, poniżej zaś widać jej dzisiejszą wersję. Po odejściu Czwartego Karmapy, Rolpe Dordże, le sziu dodatkowo ozdobiono. Z czasem zaczęła przypominać nieco koronę wykonaną przez chińskiego cesarza. Choć na tankach Korona Działania zazwyczaj przypomina Koronę, Która Wyzwala Poprzez Widzenie, w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią.

J.Ś. XVII Karmapa w Koronie Działania, Losar 2012 r.

Dzisiaj Korona, Która Wyzwala Poprzez Widzenie jest przechowywana w klasztorze Rumtek w Sikkimie w północnych Indiach.

Podczas wielu różnych ceremonii wykonywanych dla dobra istot i szczególnych okazji można zobaczyć Karmapę w Koronie Działania lub kilku innych. Natomiast Naturalnie Obecną Koronę Mądrości może dostrzec nad jego głową niewielu ludzi. Ale wszystkie kolejne inkarnacje Dusum Khjenpy, które dla dobra istot pojawiają się w ludzkiej formie, noszą tę koronę nad głową jako oznakę jego wielkiej chwały.

Bądź na bieżąco!

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o naukach lub relacje z oficjalnej działalności J.Ś. Karmapy, zamów subskrypcję naszego Newslettera.

Zamówienie subskrypcji oznacza akceptację Polityki Prywatności obowiązującej na tym portalu.