Czwarta sesja nauk na temat „Mahamudry znad Gangesu” – niepowstawanie i postępowanie

Szkoła szycia
16 stycznia 2019
Spoczywanie w naturze umysłu – „Mahamudra znad Gangesu”, sesja piąta
18 stycznia 2019