Czwarta sesja nauk na temat „Mahamudry znad Gangesu” – niepowstawanie i postępowanie