Działalność Karmapy

Przegląd rozległej aktywności, pracy i projektów Siedemnastego Gjalłanga Karmapy

Photo © Kagyuoffice.org

Wprowadzenie

Działalność Siedemnastego Karmapy obejmuje szeroki wahlarz zajęć i projektów, od tradycyjnych nauk Dharmy po bliższe współczesnemu życiu zagadnienia, jak ochrona środowiska, cyfryzacja tekstów buddyjskich czy równouprawnienie kobiet. Poniżej znajdują się krótnie wprowadzenia do najważniejszych obszarów jego rozległej aktywności.