Dzień czwarty: Miejsce narodzin Pierwszego Karmapy, krótko o Karmapach od Drugiego do Siódmego, początek drugiej Pochwały