Dzień czwarty: Miejsce narodzin Pierwszego Karmapy, krótko o Karmapach od Drugiego do Siódmego, początek drugiej Pochwały

Dzień trzeci: Pierwsze czyny nirmanakai
23 lutego 2021
Dzień piąty: Drugi dobry czyn Mikjo Dordże
26 lutego 2021