Dzień drugi: Opowieści o Wyzwoleniu – źródła wiary i Dobre czyny

Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema – Dzień pierwszy: Lama Czarnej Korony
20 lutego 2021
Dzień trzeci: Pierwsze czyny nirmanakai
23 lutego 2021