Dzień drugi: Opowieści o Wyzwoleniu – źródła wiary i Dobre czyny