Dzień dziesiąty: Karmapa Deszin Sziekpa, Karmapa Mikjo Dordże i Chiny

Dzień dziewiąty: Piąty Karmapa Deszin Siekpa i cesarz Yongle
8 marca 2021
Dzień jedenasty: Trzy Klejnoty są źródłem wszelkiego szczęścia
23 marca 2021