Dzień dziesiąty: Karmapa Deszin Sziekpa, Karmapa Mikjo Dordże i Chiny