Dzień dziewiąty: Piąty Karmapa Deszin Siekpa i cesarz Yongle

Dzień ósmy: Zobowiązanie do studiowania, czwarty dobry czyn i spotkanie z królem Dziangu
6 marca 2021
Dzień dziesiąty: Karmapa Deszin Sziekpa, Karmapa Mikjo Dordże i Chiny
18 marca 2021