Dzień jedenasty: Trzy Klejnoty są źródłem wszelkiego szczęścia

Dzień dziesiąty: Karmapa Deszin Sziekpa, Karmapa Mikjo Dordże i Chiny
18 marca 2021
Dzień dwunasty: Dzie Tsongkhapa i kagju. Szósty i siódmy dobry czyn
26 marca 2021