Dzień osiemnasty: „Wszystkie istoty, co do jednej, nie różnią się niczym od moich rodziców”