Dzień osiemnasty: „Wszystkie istoty, co do jednej, nie różnią się niczym od moich rodziców”

Dzień siedemnasty: Jego Świątobliwość o wegetarianizmie
13 maja 2021
Dzień dziewiętnasty: Sztuka tybetańska: menluk, khjenkuk i gardri
28 maja 2021