Dzień piąty: Drugi dobry czyn Mikjo Dordże

Dzień czwarty: Miejsce narodzin Pierwszego Karmapy, krótko o Karmapach od Drugiego do Siódmego, początek drugiej Pochwały
24 lutego 2021
Dzień szósty: Jak ocenić prawdziwość nauk i sprzyjające okoliczności, by móc podążać za autentycznym guru
28 lutego 2021