Arja Kszema 2022 – Dzień pierwszy: Pamiętajmy o tym, jakie mamy szczęście. Cel pisania historii wyzwolenia