Dzień siódmy: Błogosławieństwa wielu autentycznych guru

Dzień szósty: Jak ocenić prawdziwość nauk i sprzyjające okoliczności, by móc podążać za autentycznym guru
28 lutego 2021
Dzień ósmy: Zobowiązanie do studiowania, czwarty dobry czyn i spotkanie z królem Dziangu
6 marca 2021