Dzień szósty: Jak ocenić prawdziwość nauk i sprzyjające okoliczności, by móc podążać za autentycznym guru

Dzień piąty: Drugi dobry czyn Mikjo Dordże
26 lutego 2021
Dzień siódmy: Błogosławieństwa wielu autentycznych guru
3 marca 2021