Dzień szósty: Jak ocenić prawdziwość nauk i sprzyjające okoliczności, by móc podążać za autentycznym guru