Dzień trzynasty: Zatrzymanie strumienia złych czynów