Epoka filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień ósmy

Samsara i wyzwolenie w Upaniszadach, umocnienie systemu kastowego i okres bramiński: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień siódmy
13 września 2021
Sześć darśan, czyli szkół ortodoksyjnego hinduizmu: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień dziewiąty
24 września 2021