Epoka filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień ósmy