Trzecia sesja wyjaśnień do „Pochodni prawdziwego znaczenia”
10 lutego 2017
Nauki o „Długiej rozmowie z samym sobą” – sesja pierwsza
13 lutego 2017