17karmapa
Gjalłang Karmapa mówi o mocy skruchy w kontekście oczyszczenia
30 stycznia 2016
17karmapa
Kultywowanie radości i wolność od uprzedzeń
1 lutego 2016