17karmapa
Procesja z Kandziurem: wyzwolenie przez widzenie
20 lutego 2016
17karmapa
Oczyszczająca pudża ognia Akszobhji
21 lutego 2016